Vil ta imot Moria-flyktninger

Kristiansand kommune er klar til å ta imot flyktninger fra den nedbrente Moria-leiren på Lesbos. Hildegunn Seip Tønnesen, som har deltatt i hjelpearbeid blant flyktninger på øya, mener at hjelpen burde ha startet for lenge siden.