Bykle vil ta imot flere flyktninger

Bykle kommune ønsker å ta imot flere flyktninger enn man gjør i dag. Det sier ordfører Jon-Rolf Næss (Ap) til NRK.

Jon-Rolf Næss

Ordfører Jon-Rolf Næss har gode erfaringer med mottak av flyktninger i fjellbygda øverst i Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere tusen flyktninger sitter i ulike flyktningmottak og er klare for bosetting rundt i landet, men de har ikke fått bosettingsplass i en kommune.

– Norske kommuner burde ta imot mange flere flyktninger, sier Bykle-ordfører Jon-Rolf Næss.

Bykle kommune tar i dag imot 20 flyktninger per år i tillegg til et antall familiegjenforeninger.

Nå vil kommunen øke antallet og bosette ytterligere cirka 10 flyktninger per år i tillegg til det kommunen tar imot i dag.

Gode erfaringer

Kommunen øverst i Setesdal har gode erfaringer med å ta imot flyktninger, og ønsker derfor å ta imot flere, ifølge Næss.

– Vi har veldig gode erfaringer med de flyktningene som har vært i kommunen gjennom mange år. Og kommunestyret har signalisert til administrasjonen at dette antallet skal økes. Bykle ønsker å ta et kollektivt ansvar, sier han.

– Hva slags gode erfaringer sikter du til?

– Vi har god erfaring over flere år med både arbeidsinnvandring og flyktninger. Vi har hatt mange mennesker fra andre kulturer og andre land både i arbeidslivet, skolen og barnehage. Summen av de erfaringene er veldig, veldig positive. Dette er verdifull arbeidskraft og tilfører nærmiljøet viktig kompetanse innenfor et internasjonalt perspektiv. Vi vil utvikle dette videre og gi et godt kvalitativt tilbud både til de som er her og kommer her fremover, sier Næss.

Utfordringer finnes

Ordføreren sier at det også finnes utfordringer for en liten fjellkommune i forhold til å ta imot flyktninger.

– Det er jo først og fremst språkutfordringer. Vi har erfart at det er kjempeviktig med språkundervisning både i forhold til arbeidslivet, men også i forhold til skole og barnehager. Vi rigger oss nå veldig i forhold til å utvikle et enda bedre tilbud på språkopplæringen. Det vil gjøre sitt til at flyktningene blir enda lettere integrert og kommer i jobb og får gode jobber, sier han.

– Noen vil kanskje si at det er lett for dere å gjøre dette fordi dere er en rik kommune som har greit med penger.

– Ja, det har vi. Men det er klart at her er det relativt solide stønadsordninger fra det offentlige også. Det er ikke bare økonomi, men også praktisk tilrettelegging og holdningene til kommunens innbyggere er avgjørende. Det handler om å være fleksible og mottakelige for nye impulser. Og der er Bykle veldig gode, sier Næss.

Bykle-ordføreren synes det er beklagelig at mange norske kommuner ikke ønsker å ta imot flere flyktninger.

– Jeg synes det er beklagelig og jeg synes at de bør gå noen runder slik situasjonen er ute i verden i dag og slik situasjonen er her i landet ved flyktningmottak der folk sitter i veldig mange år og har forhold som ikke er gode nok. Selv om forholdene der er mye bedre enn det de kommer fra, så burde mange kommuner ha bosatt mange flere flyktninger enn de gjør, avslutter Næss.

Nesten 6000 flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge har ennå ikke fått en bostedskommune. Bosettingsarbeidet har fremdeles dugnadspreg, viser en ny rapport fra Agderforskning