NRK Meny
Normal

21 millioner ekstra til skolene på Agder - vil styrke tidlig innsats

I kommende statsbudsjett vil regjeringen gi 21 millioner kroner ekstra til skolene på Agder.

Skole prøver ny metode for leseopplæring
Foto: Sondre Bøkestad Teigen / NRK

Norunn Tveiten Benestad

Stortingsrepresentant for Høyre i Vest-Agder, Norunn Tveiten Benestad.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Regjeringa vil i kommende statsbudsjett gi 21 millioner kroner ekstra til skolene på Agder. For Kristiansand vil det bety rundt seks millioner for budsjettåret 2017 og for Arendal rundt tre millioner kroner.

Stortingsrepresentant for Høyre i Vest-Agder, Norunn Tveiten Benestad, sier pengene skal brukes til å styrke opplæringen for de elevene som sliter med lesing, skriving og regning, og at det vil bli opp til kommunene hvordan pengene skal fordeles.

– Vi skal satse 1,4 milliarder kroner på tidlig innsats i skolene de neste fire årene. Statsministeren har varslet at det også vil komme en ny stortingsmelding om tidlig innsats i skolen i 2017, og her vil det nok komme forslag om at kommunene får en del ekstra ansvar og forpliktelser på dette området, sier Tveiten Benestad.

– Derfor er det bare å komme fort i gang og bruke de planmidlene som kommer nå til å planlegge og være raskt ute.

Vil styrke 1. trinn

Arild Rekve

Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Arild Rekve.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Arild Rekve, sier pengene kommer godt med.

I statsbudsjettet for inneværende år fikk de penger til elleve nye stillinger i Kristiansand. De ble hovedsakelig brukt for å styrke 2. trinn.

– Hvis vi får seks millioner til, vil det i Kristiansand bety åtte-ni stillinger ekstra. De vil bli brukt til å styrke barnetrinnet. Mye taler for at vi vil bruke pengene for å styrke 1. trinn. Det er veldig viktig med satsing på de grunnleggende ferighetene lesing, skriving og regning, sier Rekve.

– Tidlig innsats er viktig

Odd Omland

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, Odd Omland.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, Odd Omland, synes det er bra at regjeringa kommer med disse pengene, men han er spent på størrelsen på de totale overføringene til kommunene i det kommende statsbudsjettet.

– Tidlig innsats er kjempeviktig for å gi alle barn mulighet til å mestre et langt skoleløp. Dette har også vært et prioritert område for oss lenge. Vi har jobbet med å øke antall lærere og å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti.

– Jeg synes det er bra at regjeringa gir mer penger til tidlig innsats, men det blir spennende å se budsjettet i sin helhet. Arbeiderpartiet vil gi betydelig mer til kommunene enn regjeringen, noe som også betyr mer penger til skolene, sier Omland.