Vil styrke sykepleierutdanning i distriktene

Lister- og lindesnesregionen sliter med å rekruttere sykepleiere. Nå skal den desentraliserte sykepleierutdanningen styrkes.

Mann i sykeseng sykepleier

Alle som tok desentralisert sykepleierutdanning i fjor, fikk seg jobb etterpå.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Med denne måten å gjøre det på, er det så godt som 100 prosent som blir værende, sier daglig leder Hilde Strømme i Lister Kompetanse.

Lister og lindesnesregionen har utfordringer med å skaffe nok sykepleiere.

Nå søker de Vest-Agder fylkeskommune om en halv million kroner for å styrke den desentraliserte sykepleierutdanningen.

Alle får sykepleierjobb

Samtlige 27 sykepleiere fra denne ordningen, fikk jobb i regionen i fjor.

– De signalene vi får er at alle parter er fornøyde. Studentene får jo den samme utdannelsen som våre studenter får, sier instituttleder Kari Hansen Berg ved Universitetet i Agder.

Universitetet har driftet den desentraliserte sykepleierutdanningen i Lister- og lindesnesregionen i om lag 10 år. UiA har svært gode erfaringer med denne formen for utdanning.

Sykepleier

Det er økende behov for sykepleiere.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Sliter med rekruttering

Daglig leder Hilde Strømme i Lister kompetanse bekrefter at samtlige uteksaminerte sykepleiere fra den desentraliserte sykepleierutdanningen i fjor, ble værende i distriktene.

– Alle søker seg til jobber i vår region, for de bor her og vil fortsette med det. Det er en måte å rekruttere til kommunene, sier Strømme.

Hun vedgår at Lister- og lindesnesregionen har betydelige problemer med å rekruttere sykepleiere.

Avhengig av distriktsutdanning

Hun mener det derfor er avgjørende at denne utdanningsformen fortsetter for å dekke morgendagens krav til kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren.

– Vi er avhengige på den måten at dette er tunge løft for disse små regionene. Bidraget fra fylkeskommunen kan gjøre at vi kan bruke muskelkraft på å opprettholde andre studier eller tilby flere studier i regionene, sier Strømme.

Desentralisert sykepleierutdanning betyr mye for distriktene, ifølge universitetet.

– Det betyr blant annet at de kan beholde både personer de allerede har i arbeid og unge som ellers ville flyttet for å ta sykepleierutdanning, sier Kari Hansen Berg ved universitetet.

Saken skal behandles i fylkesutvalget i Vest-Agder 30. august.