NRK Meny
Normal

Vil styrke slagenhet i Kristiansand

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen går inn for å styrke slagenheten ved sykehuset i Kristiansand.

Jan Roger Olsen under fakkeltog i Arendal

Jan Roger Olsen (t.h) under fakkeltog i Arendal

Foto: Johanne Tunaal-Larsen/NRK

I direktørens innstilling til styremøtet i Sørlandet Sykehus, som ble lagt frem torsdag ettermiddag, går sykehusdirektøren inn for at styret velger en modell for behandling av slagpasienter som innebærer en styrking av nevrologisk avdeling i Kristiansand.

Gruppen som har arbeidet med slagbehandling har hatt to modeller å arbeide med, den ene innebærer styrking av nevrologisk avdeling i Kristiansand, og den andre modellen var et likeverdig tilbud i Arendal og Kristiansand.

Direktørens forslag til vedtak:

Endringer i funksjons- og oppgavefordeling mellom enhetene i SSHF skal sikre bedret kvalitet og pasientsikkerhet, god ressursbruk og langsiktig bærekraft for behandlingstilbud og fagmiljø.


Styret vedtar endringer som sikrer at disse sentrale føringene ivaretas for behandlingstilbudet innen hjerneslag/nevrologi slik:


1. Pasienter med hjerneslag mottas ved sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord hele døgnet.


a. Nevrologisk avdeling har pasient- og behandlingsansvar for slagpasienter innenfor SSK sitt opptaksområde hele døgnet hele uken.


b. Medisinsk avdeling SSF har pasient-/ behandlingsansvar for slagpasientene hele døgnet hele uken.


c. Nevrologisk avdeling SSA har pasient- og behandlingsansvar for hjerneslagpasienter kl 08 – 16 mandag – fredag. Medisinsk avdeling SSA har pasient-/ behandlingsansvar for slagpasientene kl 16 – 08 på hverdager samt helg.


2. Døgnkontinuerlig vaktansvar i nevrologi legges til Kristiansand.

3. Pasienter som trenger akutt innleggelse ved nevrologisk avdeling, tas i mot ved SSK. Ustabile pasienter skal fortsatt tas i mot ved nærmeste akuttmottak for stabilisering.

4. Nevrologisk avdeling har systemansvar (ledelse og behandlingsprosedyrer) for all nevrologisk behandling samt slagbehandling. Teleslagstøtte ivaretas av SSK.

5. Dagens ordning med poliklinikk for nevrologiske pasienter som trenger rask vurdering, videreføres og styrkes.
Styret er kjent med den uro som er skapt i befolkningen og blant ansatte i forbindelse med utredningen og beslutningsprosessen vedrørende slagbehandling/nevrologi på Sørlandet sykehus HF.

Styret legger til grunn at det i arbeidet med ny strategiplan for SSHF legges stor vekt på kommunikasjon, bred deltagelse og dialog. Det legges videre til grunn at de tre sykehusenes funksjoner og behandlingstilbud skal beskrives som et ledd i arbeidet, slik at nødvendig forutsigbarhet for virksomhetene og trygghet i befolkningen kan sikres, heter det i direktørens innstilling til styret.

Sykehusstyret skal behandle direktørens forslag til vedtak på sitt møte torsdag i neste uke.