Vil styrke Havforskningsinstituttet

Regjeringen ønsker mer og raskere kunnskap om havets helse, og vil bevilge 30 millioner kroner til styrking av Havforskningsinstituttet, Norges forskningsråd og Veterinærinstituttet. Målet er raskere informasjon om blant annet effekten av nano- og mikroplast på marine ressurser.