NRK Meny
Normal

Vil straffe bedriftene for manglende hvile

Flere bedrifter bør straffes når sjåførene deres bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene, mener transportarbeiderforbundet. En bedriftseier på Sørlandet må nå møte i retten for 9 slike brudd.

Vogntog på kaia i kristiansand

Sjåfør Egil Innbjo tror det blir mindre tidspress om også bedriftene får svi for brudd på hviletidsbestemmelsene, og ikke bare sjåførene. Innbjo kjører korttransport hos sin nåværende arbeidsgiver og understreker at han ikke kritiserer dem, men han har kjørt langtransport tidligere i sin 20 år lange karriere som sjåfør.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

En bedrift på Sørlandet fikk nylig en foretaksstraff på 12 000 kroner brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Norsk Transportarbeiderforbund mener flere bør straffes slik, og at ansvaret bør fordeles mellom sjåfør og de som legger opp stramme kjøreruter.

– Må dele skylden

Roger Hansen

Leder av Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK
Egil Innbjo

Sjåfør Egil Innbjo tror det blir mindre tidspress om også bedriftene får svi for brudd på hviletidsbestemmelsene, og ikke bare sjåførene.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi har mistanke om at det kunne ha vært brukt foretaksstraff i langt større grad enn det gjør i dag, sier leder av Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen til NRK.no.

Egil Innbjo har vært sjåfør i 20 år, og synes det er på sin plass å dele på ansvaret.

– Jeg føler det alltid er sjåføren som får bota. Hvis bedriften også stilles til ansvar, kan være med og legge opp til at vi ikke får like mye tidspress på oss, sier Innbjo mens han losser på kaia i Kristiansand.

Han synes det generelt er for stort press for å levere raskt:

– Mye av kjøringen er lagt opp på til levering på klokkeslett. Det kan være vanskelig med lange avstander, spesielt om vinteren.

Forbundsleder Hansen mener mange brudd på kjøre- og hviletid ofte skyldes arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

– Det er de som legger opp ruta for kjøringen. Sjåføren har selvfølgelig ansvar når kjøringen pågår, men det kan hende han er i en tvangssituasjon og blir presset til å bryte reglene for å greie oppdraget, sier Hansen og understreker:

– Vi ønsker betydelig mer intensiv kontroll. Det kan være med på å stramme opp bransjen, slik at de i større grad forstår at det er et regelverk å følge.

Lover mer kontroll

Terje Bekker

Terje Bekker leder arbeidet med teknisk kontroll i Statens vegvesen, region sør.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det er godt å høre at noen etterlyser det, sier Terje Bekker som leder arbeidet med teknisk kontroll i Statens vegvesen, region sør.

Han kan berolige med at det er tydelige signaler om å prioritert dette.

– Vi forventer høyere kontrolltall i årene framover.

– Hvor mye tror du det er snakk om?

– Jeg kan godt tenke meg at det minst blir dobling de neste årene, sier Bekker.

Vegvesenet på Sørlandet har to faste kontrollører mot bedrifter. I 2012 ble det kontrollert 50 000 elektronisk kontrollkort og skiver som registrer kjøring og hvor lenge kjøretøyet står i ro. I 2013 økte antallet til 62 000.

Ser at bedriftene burde ha et ansvar

Bekker viser til en jevn økning siden 2005. Han er enig i at det vel verdt å se nærmere på ansvaret for regelbruddene.

– Sjåføren er ansvarlig, men vi ser at bedriften burde ha et ansvar. Det er klart det er de som gir ordrene ut, og vi ser at det legges et press på sjåførene som er vanskelig å overholde, sier Bekker.

Norsk lastebileierforbund sier de er glade for reglene, som skal gjelde for alle, men har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken ytterligere. NHO Logistikk og transport ønsker heller ikke å kommentere saken.

Nekter skyld

Bedriften som nå blir straffeforfulgt har nektet å vedta et forelegg på 12 000 kroner. Derfor ender saken i retten 24. april.

Dermed risikerer de å måtte ut med enda mer penger, for det politiet varsler krav om en bot på 14 400 kroner pluss saksomkostninger til det offentlige.

Saken gjelder 9 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det verste tilfellet gjelder kjøring i 9 timer og 16 minutter uten stans.

– Dette henger ikke på grep. Vi har ikke gjort noe galt, sier bedriftseieren.

Han sier videre at bedriften frakter asfalt, som har fritak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene på linje med en del andre.

– Vi skriver kjørebøker og der står det hva vi har gjort utenom dette dag for dag, sier mannen som ser fram til å få legge dette fram for retten, sier innehaveren.

Forholdet ble avdekket gjennom tilsyn fra Statens vegvesen, som politianmeldte forholdet.