Vil stoppe politiker-mobbing

– Man kan ikke si at mobbing er uakseptert, når politikerne selv driver med det, sier Høyre-politiker. Nå lover arendalsordføreren å rydde opp.

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli

– Jeg er helt enig i at det noen ganger går over grensen for hva som skal gis uttrykk for, sier ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli om diskusjonene mellom politikere i kommunen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er helt håpløst. Vi er valgt inn for å representere Arendal, og det skaper et forferdelig dårlig klima for å gjøre det beste for byen, sier Robert Myhren (H).

Det har gått knappe to uker siden Arendalsuka samlet landets politikere til årets største politiske folkefest.

Men hos de lokale politikerne i Arendal hersker det en en annen kultur, ifølge Myhren.

Robert Myhren (H)

Robert Myhren (H) ønsker at lokalpolitikerne skal fremstå som gode forbilder.

Foto: Privat

– Politikere mobber hverandre

– Vi opplever et negativt debattmiljø i bystyret i Arendal, som går utover flere politikere. Ofte går det mer på person enn på sak, og formen er av typen jeg vil karakterisere som mobbing, sier Myhren.

Sammen med partifelle Kristoffer Lyngvi-Østerhus reiser han saken gjennom en interpellasjon der de ber ordføreren få bukt med mobbekulturen.

Ifølge Myhren er det Arbeiderpartiet som utpeker seg. Og det er ofte Miljøpartiet De Grønne som får gjennomgå.

Du mangler ikke bare politisk teft, men også sosiale antenner.

Gjermund Orrego Bjørndal (Ap) til Kai Olav Fredriksen (MDG)

– Mobbingen er økende, og det foregår både gjennom aviser og sosiale medier. Sånn kan vi ikke ha det, sier Myhren, og legger til at politikerne ikke fremstår som gode forbilder.

– Det blir vanskelig å gå på skolen og si at mobbing ikke er akseptert, når politikerne selv driver med det.

– Et demokratisk problem

«Hvem tror du at du er? (...) Jeg foreslår at du gir deg med å være representant for enslige mindreårige. Du har hverken holdninger eller evner i den retning. Vi kan ikke ha grumsete representanter. (...) Du mangler ikke bare politisk teft, men også sosiale antenner. (...) Du må ha store problemer med deg selv»

Utspillene tilhører bystyrerepresentant, og tidligere AP-leder i Arendal, Gjermund Orrego Bjørndahl, og er tatt fra en Facebook-chat med Kai Olav Fredriksen i MDG.

Sistnevnte bekrefter at han har mottatt meldingen.

Kai Olav Fredriksen (MDG)

Kai Olav Fredriksen (MDG) mener meldingene fra Gjermund Orrego Bjørndahl er uprofesjonelle.

Foto: MDG

– Kulturen i Arendal er hardere enn andre steder. Det er i hvert fall en bølle-kultur som potensielt kan bli et demokratisk problem, sier Fredriksen.

Ordfører: – Noen ganger går det over grensen

Bjørndahl vil ikke kommentere meldingene han har sendt til Fredriksen fordi de «ikke var ment for offentligheten».

Han avviser at det hersker en mobbekultur slik både Høyre og MDG påpeker.

– Det finnes ikke en slik kultur. Det er et oppkonstruert scenario som ikke er tilfelle, mener han.

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, bekrefter at det finnes en mobbekultur blant politikerne, men understreker at det gjelder flere partier.

Enkelte føler ubehag. Kan du kalle det mobbing? Ja, mulig.

Mobbingen skal nå tas opp med alle gruppelederne.

Jeg har registrert flere tilfeller hvor man ikke holder seg til saken som diskuteres. Det er uheldig, og noen ganger går det over grensen, sier han.