Vil stoppe måling av vannkvalitet

Kommuneoverlegen i Kristiansand vil kvitte seg med systematiske målinger av vannkvaliteten til badevann i Kristiansand. – De jevnlige målingene er ressurskrevende sier han.

Vannkvalitet bystranda

Kommuneoverlegen i Kristiansand vil kvitte seg med systematiske målinger av vannkvaliteten til badevann i Kristiansand

Foto: Gjermund Håkonseth / NRK

– Jeg vil helst slutte med hele prøvetakingssystemet, fordi det koster penger og krever personell midt på sommeren når vi er dårlig bemannet, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr.

Dagfinn Haarr

Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand ønsker heller at slike målinger skal gjøres når det er mistanke om forurensning i vannet.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Mistanke om forurensing

Han ønsker heller at slike målinger skal gjøres når det er mistanke om forurensning i vannet.

– Jeg tok initiativ til å slutte med vannprøvingen før denne sesongen, fordi ordningen har lite for seg, forklarer Haarr.

Han sier det ikke ble stor jubel hos parkvesenet da han tok opp saken i april.

– Vi må nok diskutere dette nærmere, men mitt faglige råd er at vi skal slutte med rutineprøver og heller basere oss på stikkprøver når det trengs, forklarer Haarr.

Overvåke vannkvaliteten

Per i dag måles det jevnlig i sommersesongen fra tidlig juni til slutten av august. Parkvesenet sier dette gjøres for å overvåke vannkvaliteten på lang sikt.

– Vi registrerer at de nå vurderer å redusere aktivitet eller legge det helt ned, sier Marianne Bliksås, som er miljørådgiver i Kristiansand kommune.

Marianne Bliksås

– Vi registrerer at de nå vurderer å redusere aktivitet eller legge det helt ned, sier Marianne Bliksås, som er miljørådgiver i Kristiansand kommune

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Hun forteller videre at dette ikke er noe de tar stilling til ut over dette.

– Deres avgjørelser handler om vurderinger av folkehelsesituasjonen knyttet til badevannsprøver. Vi har et litt annet fokus, sier Bliksås.