Vil stenge Sørlandsbanen i lange perioder

NSB er kritisk til forslaget om å stanse togtrafikken på Sørlandsbanen i flere perioder neste år.

NSB er kritisk til forslaget om å stanse togtrafikken på Sørlandsbanen i flere perioder neste år.

Togene på Sørlandsbanen vil bli hindret av arbeid langs banen neste år. Når togene må stoppe opp, skal passasjerene fraktes med buss.

Jernbaneverket har orientert NSB om at det vil bli omfattende stenging av Sørlandsbanen i 2017.

Det reagerer NSB på.

– Vi er glade for at Jernbaneverket vil fikse på infrastrukturen på Sørlandsbanen, men nå ser det ut som om de skal gjøre alt på én gang. Det får konsekvenser for oss og kundene våre, sier markedssjef for Jærbanen og Sørlandsbanen Dag Brekkan i NSB.

Omfattende driftsbrudd

Det er strekningen vestover fra Kristiansand som vil bli hardest rammet. Mellom Kristiansand og Egersund er planen å stenge seks timer hver eneste dag gjennom hele året. Samme strekning vil også bli stengt i perioder enkelte helger.

Grunnen er at hele kontaktledningsnettet skal byttes ut.

Torgald Sørli

Torgald Sørli i Jernbaneverket.

Foto: Picasa 2.7

– Det begynner å bli gammelt og må byttes ut for å kunne fungere, sier kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Torgald Sørli.

Han har forståelse for at NSB reagerer, men mener at dette er helt nødvendig.

Øst for Kristiansand vil det bli driftsbrudd én helg per måned.

Kunder må ta buss

For NSB innebærer det at kundene må ta buss i stengte perioder, noe de ifølge Brekkan ikke liker.

Han påpeker også at det er knyttet en del utfordringer til hvordan NSB skal løse dette rent praktisk.

Ifølge Brekkan vil mange av NSBs passasjerer bli berørt av dette.

– Pendlertoget mellom Moi og Kristiansand har cirka 600 passasjerer i uka. I tillegg vil dette få konsekvenser for regiontogene som har flere hundre tusen passasjerer i løpet av ett år, sier Brekkan.

Dag Brekkan

Markedssjef i NSB Dag Brekkan, synes heller Jernbaneverket bør stenge helt i en periode.

Foto: Privat

Sørli i Jernbaneverket sier de har prøvd å skjerme pendlerne og passasjerer som reiser i helgene ved å planlegge arbeid på dagtid da det er minst trafikk.

– Finnes det ikke noen bedre måte å skjerme pendlerne på, ved for eksempel å arbeide om natten?

– Vi jobber en del på nattetid, men vi er helt avhengig av å få gjort mer enn det vi klarer da, sier Sørli.

Ifølge ham kan det komme endringer i planene.

Foreslår å stenge helt

NSB har levert en innsigelse til Jernbaneverket, der de foreslår å heller stenge banen helt i en periode.

– For å minimere konsekvensene for kundene våre, ønsker vi at Jernbaneverket skal stenge hele banen i en måned eller mer i stedet for å spre dette utover hele året, sier Brekkan.

Også Vest-Agder fylkeskommune er bekymret, spesielt med tanke på tilbudet til pendlerne. De vil sende et eget brev til Jernbaneverket om saken.