Vil starte billigkjede for begravelser

Etter mange år i bransjen vil Knut R. Bygland lage en ny billigkjede av begravelsesbyråer og åpne for priskrig.

Etter mange år i bransjen vil Knut R. Bygland lage en ny billigkjede av begravelsesbyråer og åpne for priskrig.

Se reportasje.

– Verden har gått fremover. Sorgarbeid har blitt bedre, men prisene har gått den gale veien. Vi vil prøve å senke prisene, seier Bygland til NRK.

Knut R. Bygland

Knut R. Bygland vil gjøre begravelser billigere.

Foto: Odd Rømteland/NRK

Han har 25 års erfaring og har lenge tenkt på å tilby billigere alternativ enn i dag.

I motsetning til i de fleste andre bransjer er det ifølge Bygland ikke noe sterkt prispress fra kundene, eller noe konkurransefortrinn å fokusere på pris når man driver begravelsesbyrå.

– Sårbar situasjon

– I denne bransjen kan vi ikke vente at kundene presser fram lavere priser. Våre kunder er i en sårbar situasjon og det er ikke spørsmål om priser som preger samtalen vi har med pårørende, sier Bygland til Agderposten som først skrev om saken.

De fleste snakker slett ikke om pris, men Bygland mener mange likevel reagerer når de får regninga.

Bygland beregner at grunnprisen, med en person fra byrået i begravelsen, nå blir 18.900 kroner.

I tillegg kommer annonser, blomster og annet. Hva sluttprisen blir, vil variere ut fra hvilken pakke folk velger.

Begravelse

En begravelse koster mye penger. Nå vil sørlending gjøre det billigere med ny landsomfattende kjede.

Foto: Colourbox.com (illustrasjon)

Landsomfattende kjede

En internettløsning med flere ulike pakker er et av virkemidlene han vil bruke for å få ned prisen.

– Folk skal enkelt kunne krysse av på ulike kistevalg, blomster og andre ting. Der kan det spares mye. Vi kommer til å være veldig bevisst på driftskostnader, sier han.

I dag driver Bygland byråer i Arendal, Froland og Fevik. Disse vil være de tre første i det han håper blir en ny landsomfattende kjede.

I første omgang ser han for seg at kjeden etablerer seg i Agder, Telemark og på Østlandet. ​

– Det er realistisk. Dette er noe som flere har tenkt på lenge. Jeg tror at dersom vi ikke hadde gjort det, så hadde andre gjort det. Det fins i andre land, som for eksempel Danmark, sier han.

– Mister møtet med familien til avdøde

Frank Haukeland i Virke Gravferd i Agder og Telemark mener det må være opp til hver enkelt hvordan de vil bestille en begravelse.

– Det kan være mye verdighet i å bestille på nettet også. Det er opp til familien om de vil bestille gravferden på internett, sier han til NRK.

– Men vi tenker at vi kan miste møtet vi kan ha med familien der nyanser kan komme. En familie kan for eksempel ønske en spesiell sang til en seremoni, sier han.

– Er nettbaserte byråer en trussel mot de tradisjonelle byråene?

– Nei, jeg opplever ikke det. De burde kanskje tilby begge deler. Vi synes det er veldig bra at det er fokus på pris, sier Haukeland.