Hopp til innhold

Vil spleise på ny vei

Næringslivet vil være med på spleiselaget for å få bygget ny E18 til 2019.

E18 Arendal-Tvedestrand

Dette bør erstattes med firefelts motorvei innen 2019, mener NHO

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etter planen skal fire felts vei mellom Kristiansand og Oslo være ferdig først i 2059.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)krever fortgang i bygging av ny E18 mellom Oslo og Kristiansand.

Næringslivet selv må bidra for å få til dette raskere, mener sier Siri Mathisen, regiondirektør i NHO.

- Vi har kommet frem til at vi må svelge en kamel. Våre medlemmer er klare på at de ikke kommer utenom. Vi kan ikke ha bom på hver eneste stubb, sier Mathisen.

Leverer plan

NHO skal i dag torsdag levere en plan for gjennomføring av veiutbyggingen i årene fremover.

Investeringsbehovet i stamveinettet er i følge NHO på 400 milliarder kroner, og med dagens utbyggingstakt vil det ta femti år å gjøre jobben.

Nå mener NHO at utbyggingen bør kunne gjøres unna på 20 år, noe som betyr at E18 fra Oslo til Kristiansand bør stå ferdig med fire felt i år 2019.

I den rapporten som NHO torsdag leverer til myndighetene foreslås det forsert utbygging av firefelts motorvei Oslo-Kristiansand, Stavanger-Bergen og Gardermoen-Otta, noe Næringslivets hovedorganisasjon mener er fullt mulig.

20 års veibygging

I sitt nye samferdselspolitiske dokument ”SamferdselsLøftet” legger NHO opp til at veiutbyggingen skal forseres og gjennomføres på 20 år. De viktigste veiene må tas innen ti år.

Dette, samt ekstra investeringer for tiltak på jernbane og en sikring av stamveitilknytning til de viktigste havnene, innebærer mer enn en dobling av det årlige investeringsnivået til det nasjonale stamnettet i forhold til dagens bevilgninger.

- Forsvarlig

- Vi mener dette fortsatt er forsvarlig bruk innenfor handlingsregelen, og spesielt fordi samferdsel skal bidra til å sikre fortsatt økonomisk vekst i årene fremover, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Mer av oljeinntektene bør nå gå til samferdsel for å sikre at norsk næringsliv er konkurransedyktig i fremtiden. Dette gjør at vi kan ivareta kommende generasjoners behov og sikre velferdsstaten.

Konkrete forslag

I ”SamferdselsLøftet” er det flere konkrete forslag som skal bidra til et løft for samferdsel:
- Prioritert satsing på de ”viktigste veiene” i neste Nasjonal  Transportplan-periode
- Forpliktende og forutsigbar finansiering av tiltak vedtatt i Nasjonal Transportplan
- Offentlig privat samarbeid (OPS) må videreføres
- Veiprising som trafikkregulering, miljøtiltak og finansiering.