Vil spare millioner med smalere motorvei

Veiselskapet Nye Veier AS ønsker å bygge nye motorveier etter én felles standard. Det kan føre til at fremtidens motorveier blir smalere.

E18 Grimstad vinter

Nye Veier AS vurderer om de skal gå for å en felles veibredde for motorveier, slik at samtlige blir like brede som veien mellom Grimstad og Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det statlige veiselskapet Nye Veier AS skal stå for byggingen av 500 kilometer motorvei de neste 20 årene.

Selskapet har fått i oppdrag å få mest mulig ut av pengene som er bevilget til de ulike veiprosjektene. Derfor vil de nå vurdere om de skal gå inn for en felles standard på kommende motorveier.

– Vi kommer til å se på det vi vil kalle «Nye Veiers normalvei». I den forbindelse kikker vi til Sverige for å se hvordan de gjør det der. Vi ser at de gjør ting litt annerledes enn oss, sier direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Anette Aanesland.

Vil vurdere smalere vei

Mens motorveiene i Norge varierer i bredde avhengig av hvor trafikkerte de ulike strekningene er, opererer Sverige bare med én bredde. Den er på 21 meter.

– I Sverige bygges det smalere veier på strekninger med større trafikk, sier Aanesland.

Nye Veier vil se på om dagens veibredder i Norge på henholdsvis 20 og 23 meter, kan erstattes av én bredde slik som i Sverige.

Vil utrede konsekvenser

Ifølge Aanesland er det mye penger å spare på dette.

Anette Aanesland

Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier AS, Anette Aanesland sier veiselskapet har fokus på trafikksikkerhet. De ønsker ikke å gjøre endringer som noe vil gå på bekostning av den.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Finn Aasmund Hobbesland

Direktør i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland sier at det fins eksempler på at en felles veibredde på 21 meter kan fungere bra.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Før Nye Veier bestemmer seg for om de vil gå inn for en felles veibredde, skal konsekvensene av et slikt valg utredes.

– Vi ønsker ikke å gjøre noe som går utover trafikksikkerheten. Det er veldig viktig for oss, sier Aanesland.

Sverige har heller ikke belysning på alle strekninger med mye trafikk. Det er også noe Nye Veier vil se litt nærmere på. Om det er noe de vil legge inn i sin «normalvei», er ifølge Aanesland for tidlig å si noe om.

Direktør i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland, mener det fins eksempler på at en felles veibredde på 21 meter kan fungere bra.

– Motorveien mellom Grimstad og Kristiansand har en bredde på 21 meter. Jeg tror alle opplever at det er en god vei å kjøre på, sier han.

Nye Veier har blant annet planlagt ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Ifølge Hobbesland skal byggingen av denne veien starte til høsten.