Storstilt tunnelbygging skal spare naturområder

70 prosent av den nye motorveien forbi Kristiansand legges i tunnel hvis vegvesenet får det som de ønsker.

E39/E18
Foto: Statens Vegvesen

Det går fram av anbefalingen til ny korridor som ble lagt fram i dag.

Ytre ringveg skal bygges rundt Kristiansand for å avlaste E18 og E39 som går gjennom Kristiansand sentrum. Planleggingen har vakt stor motstand hos flere beboere som har stått i fare for å bli berørt.

I kommunedelplan med konsekvensutredning for «E18/E39 Ytre ringveg» argumenterer Statens vegvesen for en trasé som har til hensikt å skjerme mest mulig natur- og friluftsområder.

Ifølge vegvesenet vil verken Bymarka eller Jegersberg bli påvirket av den nye veien.

Den planlagte veien vil gå nord for Vollevannet, krysse Otra ved bommen på Sødal, gå videre til riksvei 9 ved Jernstøperiet. Deretter krysser veien i bru ved trailbanen ved Kjerrane, krysser over E39 ved Grauthelleren, videre med dagsone til Mjåvann og i bru over Rossevannsbekken.

– 70 prosent av strekningen er lagt i tunnel for å spare viktige natur- og friluftsområder, skriver veivesenet.

Saken oppdateres.