NRK Meny
Normal

Vil slå sammen Agder og Rogaland til ett politidistrikt

Politidirektoratet (POD) forslår å slå sammen Agder og Rogaland politidistrikt. POD vil totalt ha ni norske politidistrikter.

Politimester Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg mener den beste løsningen er å vende seg vestover dersom Agder skal slås sammen med andre distrikter.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Det kommer fram i et forslag som onsdag formiddag omtales i Politiforum. I forslaget er det nye politidistriktet omtalt som Sør-Vest.

Beredskapsdirektør i politiet, Kaare Songstad, bekrefter at POD ønsker seg ni distrikter.

– Dette har vi anbefalt i et skriv til departementet, sier han til Politiforum.

God løsning

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, sier hun ble orientert om sammenslåingsforslaget allerede i mars i år. Hun mener forslaget om å slå samme Agder og Rogaland er godt.

– Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg mener det er en god ide å slå seg sammen med Rogaland politidistrikt, sier Lindeberg.

Politimesteren sier hun støtter fullt ut politidirektørens ønske om færre politidistrikt.

– Fordelen ved å bli større er at man blir mer slagkraftig og får et større spesialistmiljø. Ved å få færre politidistrikter er det også letter å framstå som ett politi, mener Lindeberg.

Les også:

Færre, men slagkraftige distrikter

Politidirektoratet ønsker at framtidas politi skal bestå av færre politidistriktet. I utgangspunktet skal direktoratet ha ønsket seg ti politidistrikter, men har i løpet av prosessen endt opp med et forslag på ni distrikter.

I den såkalte politianalysen fra i fjor ble det presentert flere alternativer for den framtidige organiseringen av politiet. Blant annet en såkalt regionmodell med seks politidistrikter, en mellomløsning med ti politidistrikter og en fylkesmodell med 18 politidistrikter.

Utvalget som sto bak analysen, anbefalte den gang regionmodellen.

Vender seg vestover

For Agders del foreslo politidirektør Odd Reidar Humlegård i fjor å slå sammen Agder-politiet med Buskerud, Telemark og Vestfold. Humlegård foreslo også å redusere antall tjenestesteder fra 354 til 210 steder.

Leder av politiets fellesforbund i Agder var svært kritisk til forslaget da det ble presentert i oktober i fjor.

– Det blir store geografiske områder å flytte seg på. Vi tror ikke at alt vil foregå digitalt og elektronisk. Mennesker må forflytte seg relativt mye innen et distrikt og da er avstandene ganske store, sa forbundsleder Ernst Olav Lunde i Agder.

Les også:

Slik ønsker POD at politikartet skal se ut.

Laster kart, vennligst vent...

Politiets fellesforbund på Agder er kritisk til et nytt stort politidistrikt der Agder blir slått sammen med Telemark, Vestfold og Buskerud. Forbundet frykter konsekvensene av sentraliseringen politidirektøren foreslår.