Vil skåne villreinbestanden

Sidalsløyper og kommunen har bestemt seg for å stenge enkelte skiløyper. Målet er å skåne villreinbestanden som opplever dårlige beiteforhold. Turist-tilbudet vil likevel være godt, mener Sirdal-ordfører Jonny Liland.