Vil sjekke gift-bomber i havet

36 skipsvrak fra krigen med farlige giftgassbomber skal kartlegges. Bombene ligger i Skagerrak omkring 200 kilometer utenfor Arendal.

Skipsvrak

Dykker som leter i et skipsvrak.

Foto: Norsk Maritimt Museum

Politikerne i Arendal har lenge vært urolige for situasjonen og har sendt bekymringsbrev til Samferdselsdepartementet. Nå har de fått svar.

I brevet til Arendal kommune opplyser departementet at de i løpet av året skal kartlegge området i Skagerak hvor det ligger skipsvrak med sennepsgass.

Vil ha en grundigere sjekk

Departementet sier at en kartlegging ikke innebærer at skipene fjernes.

SV-politiker Rune Sævre ønsker en grundigere faglig utredning enn departementet legger opp til.

– Sennepsgassen er mer og mer utsatt for utslipp etter hvert, derfor bør vi ha en grundigere faglig utredning enn det vi får her fra departementet, opplyser Sævre.

Sævre ønsker et politisk signal om å fremskynde prosessen.

– For det er mange skip i havet med gassbomber, overraskende mange, sier Sævre.

Vrak med sennepsgass

Skipsvrak med sennepsgass.

Ordføreren støtter redde fiskere

I januar sendte Arendal kommune et bekymringsbrev til departementet om saken.Ordfører Einar Halvorsen og varaordfører Anders Kylland slutter seg til fiskernes bekymringsuttalelser.

Politikerne i Arendal skal nå diskutere videre hva de skal mene om skipsvrakene.

168 000 tonn kjemiske stridsmidler og våpen ligger dumpet i havet utenfor Arendal. Der har de ligget i 70 år - og lekker gift.

168 000 tonn kjemiske stridsmidler og våpen ligger dumpet i havet utenfor Arendal. Der har de ligget i 70 år - og lekker gift.