Vil sikre trehusbebyggelsen mot brann

Regjeringen øker budsjettet for brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker med 20 millioner kroner.

Posebyen

Trehusene står tett i Posebyen i Kristiansand.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

– Regjeringa prioriterer å sikre tette trehusmiljø og stavkirker mot brann ved å øke budsjettet med 20 millioner kroner. Dette er viktig for å redusere tapet av nasjonale verdier, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i ei pressemelding.

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I Norge er det 28 stavkirker og 180 tette trehusmiljøer, med til sammen mellom femten og tjue tusen bygninger, som er særlig utsatt for brann.

Brannen i Lærdal viste hvor sårbare de tette trehusbebyggelsene er.

Særlig langs Sørlandskysten og langs Oslofjorden er det mange steder med tett trehusbebyggelse. Mange av disse er private boliger.

– Samtidig bygger satsingen opp under regjeringas overordnede ønske om å bedre rammevilkårene for private eiere av kulturminner, sier Sundtoft.

Prioritere de som har planer

– Det er en tradisjon i Norge for å bygge i tre. Historisk har byene våre ofte vært utsatt for brann, og vi har lite igjen av denne typen historiske bygningsmiljø.

Mange steder er trehusmiljøene sentrale for reiselivet.

Regjeringa vil prioritere de kommunene som har beredskapsplaner for sine fredede eller verneverdige eiendommer og som vil være med på et spleiselag.

– Pengene skal særlig settes inn der verdiene er størst og mulighetene for rask og massiv innsats fra brannvesenet er avgrensa. Dette skal være en dugnad, der vi investerer i dag for å sikre viktige verdier for framtida, sier Sundtoft.