NRK Meny
Normal

Vil senke eiendomsskatten

Eiendomsskatten blir trolig redusert i Arendal de kommende årene.

Einar Halvorsen (H) og Arendal bystyre

Eiendomsskatten for næringsbygg i Arendal reduseres fra 2013, lover ordfører Einar Halvorsen. I tillegg skal skatten på hytter og hus ned i årene som kommer.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det politiske flertallet lover å senke skatten, hvis antall hus og hytter i Arendal øker.

– I utgangspunktet blir nåværende eiendomsskatt opprettholdt. Men dersom det flytter flere til og vi får inn mer eiendomsskatt, skal det komme huseierne til gode. Det betyr at vi på sikt skal ned med eiendomsskatten, sier ordfører Einar Halvorsen.

Flertallet av kommunene i Norge har eiendomsskatt og flere er i ferd med å innføre denne skatten. Halvorsen ser ikke for seg at skatten vil forsvinne i Arendal.

– Først hvis det kommer en total omlegging av rammetilskuddene fra Staten, kan det bli snakk om å avvikle eiendomsskatten, sier Halvorsen.

Setter ned skatten på næringsbygg

– I vårt budsjettdokument signaliserer vi en nedtrapping av eiendomsskatten mot 2015. Hvor mye skatten skal ned, vil de framtidige budsjettforhandlingene få klarlagt. Å tallfeste hvor mye er vanskelig, sier varaordfører Anders Kylland.

Men eiendomsskatten for næringsbygg i Arendal settes ned allerede fra 2013.

– Den skatten skal ned. Den skal ned til samme nivå som for boliger, det vil si 5,6 promille fra 2013, sier Halvorsen.

Budsjettlovnaden til Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet lyder slik:

«Vi vil fryse inntektene fra eiendomsskatten på 2011-nivå. Differansen av de regnskapsmessige inntektene fra eiendomsskatten i 2012 og de faktiske inntektene i 2011 settes på fond som en del av en plan for på sikt å trappe ned eiendomsskatten. Nedtrappingen skal starte i 2013 ved at eiendomsskatten på næring, verker og bruk reduseres fra 7 til 5,6 promille.»