Vil sende ingeniører til Danmark

NAV i Kristiansand ber ingeniører som har mistet jobbene om å se til nabolandene, og arrangerer nå jobbmesse for norske ingeniører i Danmark.

Jobbmesse Follum

Det arrangeres mange jobbmesser for å koble jobbsøkende og arbeidsgivere sammen. Nå vil Nav arrangere jobbmesse for nordmenn i Danmark.

Foto: Christina Honningsvåg / NRK

For noen år siden importerte Norge ingeniører fra Danmark og andre land i Europa. Nå håper Nav-sjef Elisabeth Engemyr i Kristiansand å kunne eksportere arbeidsledige ingeniører til Danmark.

Elisabeth Engemyr

Nav er i nær kontakt med de store bedriftene i Kristiansand så de kan legge til rette for hjelp når dette trengs, ifølge Navs Elisabeth Engemyr.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Der er det behov for ingeniører nå. Vi skal arrangere en messe for norske ingeniører i Danmark, sier Engemyr.

Bunnen ikke nådd

Nav i Kristiansand får hver uke drøyt 120 nye jobbsøkere, noe som er tre ganger så mange som normalt. Engemyr sier de nå må arrangere ekstra registreringsmøter for å holde unna pågangen.

Og bunnen er ikke nådd, ifølge Nav-sjefen.

– I en del oljerelatert næring vil vi se en økning i oppsigelser framover. Det er mange som har fått varsel og fra nyttår vil være uten jobb. Som en følge av det vil nok også andre næringer få det vanskeligere enn i dag.

God sirkulasjon

Ved utgangen av september var det 1 887 helt ledige personer i Kristiansand, noe som er 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ligger høyt, men det som er positivt er at det er en god sirkulasjon i arbeidsmarkedet. Vi hadde en tilstrømming på 750 nye arbeidssøkere og en avgang på 575 i september, sier Engemyr.

Halvparten av dem som melder seg som arbeidssøkere har ifølge Engemyr fått ny jobb etter tre til fire måneder. Etter seks til sju måneder har 75 prosent fått jobb. Nav bruker sine tiltak på de siste 25 prosentene.

Noen bransjer er vanskeligere enn andre, som ingeniør, industri, kontor, reiseliv og transport.

Områder hvor det nå er lettere å få ny jobb er innen salg, bygg og veier.

– Så det går litt opp og ned, sier Nav-sjefen.

Må flytte på seg

Hun framholder hvor viktig det er at folk er villige til å flytte på seg for å få jobb.

– Vi kan måtte forvente at folk flytter og viser den mobiliteten som loven krever at vi kan bruke

– Er folk villige til å flytte på seg?

– Ja, de som ønsker jobb er det, men det er ikke bare å flytte på seg. Folk har familier og barn som er etablert på skole. Men vi må følge der arbeidsmarkedet er, sier Engemyr.