Vil selge Hunsfos

Eiendommene på Hunsfos i Vennesla kan bli solgt, og salgsprosessen er allerede i gang.

Papirmaskin
Foto: Odd Rømteland / NRK

I går ble det kjent at 14 ansatte blir overtallige ved Hunsfos fabriker i Vennesla, og som et strakstiltak har de sveitsiske eierne, Cham Paper Group, besluttet midlertidig stopp for den ene av bedriftens tre papirmaskiner.

I en pressemelding fra Cham Paper Group heter det at man nå strever med å finne en løsning for bedriften.

En egen studie er ventet i nær fremtid, og denne studien ser på fremtiden for papirfabrikken i Vennesla.

De sveitsiske eierne planlegger salg av en del av verdiene i fabrikkanlegget på Hunsfos, og peker spesielt på de store verdiene som ligger i fabrikkens eiendommer.

En investeringsbank har fått i oppgave å sette i gang salgsprosessen, og bedriften regner med at salg av en del av verdiene vil kunne ha en positiv økonomisk effekt for Cham Paper Group, heter det i pressemeldingen.