Vil reservere kremtomter

Kristiansand har få gode næringstomter igjen til næringslivet.

Grete Kvelland Skaara

- Det viktig at vi har en del større områder å tilby næringslivet, sier Grete Kvelland Skaara.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kristiansand må reservere en del gode næringstomter til attraktive bedrifter, som i framtida ønsker å etablere seg i byen.

Det er politikerne i formannskapet i Kristiansand enige om.

Den framtidige bruken av knappe arealer i kommunen ble diskutert onsdag.

- Vi har lite næringsarealer igjen i Kristiansand. Derfor er det viktig at vi har en del større områder - som vi kan kalle kremtomter - å tilby, hvis vi får henvendelser fra næringsvirksomhet som ønsker å etablere seg her, sier leder av byutviklingsstyret, Grete Kvelland Skaara.

- Vi så jo blant annet hvor vanskelig det var for Lillesand å finne tomt, når Post- og teletilsynet skulle etablere seg.