Vil redusere sengeplasser ved barneavdelingene

En arbeidsgruppe ved Sørlandet sykehus vil redusere antallet sengeplasser på barneavdelingene i Kristiansand og Arendal med totalt 5 døgnplasser. Brukerutvalget ved sykehuset kjenner ikke til kuttforslaget.

Barneavdelingen Sørlandet sykehus Arendal

Det blir nå færre sengeplasser på barneavdelingen her ved sykehuset i Arendal og i Kristiansand.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I Kristiansand vil man redusere med 1 seng ved nyfødtintensiv avdeling og 2 senger ved barneposten, og i Arendal fjernes 1 seng ved nyfødtposten og 1 seng ved barneposten.

– En tilpasning til behovet

Nina Hope Iversen

Klinikksjef Nina Hope Iversen avviser at sykehustilbudet til barn blir svekket.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Forslaget fra arbeidsgruppen vil trolig vedtas av klinikkledelsen og gjennomføres i løpet av våren.

Prosjektleder Kåre Danielsen ønsker ikke å kommentere saken og henviser til klinikkledelsen.

Klinikksjef Nina Hope Iversen sier sengekuttet er en tilpasning i forhold til driften og behovet.

– Over flere år har det vært en endring innenfor voksenmedisin og barnemedisin og vi håndterer flere pasienter poliklinisk. Vi har nå høyere sengetall enn det vi faktisk bruker, så dette er en ordinær driftstilpasning.

– Arbeidsgruppen mener det vil være perioder hvor man risikerer et overbelegg og for få sengeplasser. Er det bekymringsfullt?

– Nei, ikke i utgangspunktet. Vi vil sørge for fleksibilitet når det er "topper", sier Hope Iversen.

Ingen korridorbarn

Klinikksjefen sier ingen barn vil bli plassert i en sykehuskorridor ved overbelegg.

– Nei, vi praktiserer ikke korridorpasienter. Vi må sikre at vi har en fleksibilitet og at vi kan åpne rom. Rom som brukes til andre ting kan gjøres om til sengerom og vi kan gjøre enkeltrom om til dobbeltrom, sier hun.

– Er det delte meninger på sykehuset om denne saken?

– Det er det alltid når vi har sånne prosjekter. Vi må sørge for å få frem alle meninger. Og så vil det være noen innspill som er fornuftige og som vi må ta hensyn til, sier klinikksjefen.

Ukjent for Brukerutvalget

Leder for Brukerutvalget, Åse Tønnessen Sæbø, sier til NRK at utvalget ikke er kjent med forslaget og utvalget har ikke deltatt på noen måte i dette prosjektet.

– Dette har vi ikke hørt noe om før NRK ringer. Vi ønsker informasjon og vil nå invitere klinikksjefen og be om en forklaring, sier Sæbø.

Hun forventer at brukerrepresentantene blir inkludert i prosesser som også omhandler den yngste pasientgruppen.

– Ingen dramatikk

Ole Bjørn Kittang

Medisinsk faglig ansvarlig ved sykehuset i Kristiansand, Ole Bjørn Kittang, forsvarer sengekuttet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Medisinsk faglig ansvarlig ved sykehuset i Kristiansand, Ole Bjørn Kittang, har deltatt i prosjektgruppen.

Han sier et moderat sengekutt ved barneavdelingene kan være riktig tilpasning i forhold til dagens drift.

– Vi har hatt et lavt belegg over tid og ser reduksjonen av sengeplasser som uproblematisk. Så lenge vi beholder et areal som gir oss fleksibilitet i de periodene vi har stor pågang, så vil dette ikke merkes av pasienter eller pårørende.

Kittang sier færre store epidemier de senere år og en generell utvikling med at sykehuset legger inn færre barn, har gitt mindre behov for sengeplasser.