NRK Meny
Normal

Færre søker kreative fag - vurderer kutt

Ansatte ved Møglestu videregående skole i Lillesand frykter en rasering av fagtilbudene. I dag behandler fylkesrådmannens fylkesutvalg et forslag om å fjerne eller redusere tre av de kreative fagene ved skolen.

rebus1007

Møglestu videregående skole i Lillesand risikerer å miste tre kreative fag etter årets søker-flukt.

Foto: Kleiberg, Gunnar / Gunnar Kleiberg/NRK

Møglestu videregående skole har gjennom mange år vært kjent for et bredt utvalg av kreative fag. Nå foreslår fylkesrådmannen i Aust-Agder å enten fjerne eller redusere flere av de kreative fagene ved skolen fra høsten.

Arild Eielsen

Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen sier at sviktende søkning får konsekvenser.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesrådmannen mener at det vil være naturlig å legge noen av disse fagene til de større byene.

– Det er sviktende søkning. Vi er opptatt av at vi får fylt opp de klassene vi har og når søkerne nå svikter så må vi vurdere å redusere, sier fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen.

Mindre mangfold

Linjene det er snakk om er medier og kommunikasjon, design og håndverk, og kunst- arkitektur og design.

Stein Dvergsnes som er fagforumsleder i medier og kommunikasjon i Aust-Agder er skuffet.

– Det vil bety et mye mindre mangfold. Satt litt på spissen vil lærere og fagmiljøene rett og slett bli utarmet hvis de kun er allmennlærere, sier Dvergsnes som til daglig jobber på Møglestu videregående skole.

Søkertallene rundt om i landet viser samme tendens som i Aust-Agder. I Rogaland er linjen medier og kommunikasjon det eneste studieforberedende faget der søkertallene synker.

I Møre og Romsdal har den samme linjen en nedgang på hele 25 prosent.

Økning i Vest-Agder

I Vest-Agder er derimot situasjonen en annen: søkertallene stiger nemlig på de tre kreative fagene. Årets søkertall for førsteårskullene i fylket har en økning på seks søkere på linjen design og håndverk, 12 søkere på kunst, design og arkitektur og 22 søkere på medier og kommunikasjon.

– Vi har faktisk noen flere søkere enn det vi hadde beregnet, og da vil vi selvfølgelig beholde det tilbudet vi har. Der søkertallene har vært spesielt bra, som på kunst, design og arkitektur på Tangen videregående skole, øker vi faktisk kapasiteten, sier fylkesutdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune Arly Hauge.

Arly Hauge

Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune Arly Hauge sier at årets søkertall i Vest-Agder viser en liten oppgang.

Foto: Svein Sunsdal / NRK

Søkertallene til Flekkefjord videregående skole og Vennesla videregående skole holder seg stabile.

– Søkertallene varierer fra år til år. Det er alltid fag med en viss usikkerhet. Vi ønsker å beholde disse tre fagene og er glad for at søkerne har vist en oppgang.

Fylkesutdanningssjefen påpeker at det å måtte legge ned et fagtilbud er noe de fleste fylker opplever.

– Dette er ikke noe ukjent situasjon for noen fylker. Vi, som alle andre fylker, må av og til legge ned tilbud hvis det ikke er nok søkere. I den grad vi klarer å få nok søkere som vi har fått nå, og slipper nedleggelse, så er det alltid ønskelig, avslutter Hauge.