Vil redusere bilbruken med bildeling

Kristiansand er en av fem norske byer som skal være med i et forskningsprosjekt som skal forsøke å finne løsninger på hvordan privatbilbruken kan senkes.

Kø på E18 i Kristiansand

Det skal også gjøres kvalitative intervjuer for å kartlegge hva som skal til for at folk vil bli med på bildeling.

Foto: Anne Wirsching/NRK

Hva skal til for at folk samkjører eller deler bil? Det er et av spørsmålene som stilles i et nytt forskningsprosjekt.

– Skal vi ha håp om å nå målet om nullvekst i privatbilbruken i storbyområdene, er bildeling hyperaktuell, mener forsker Vibeke Nenseth ved Transportøkonomisk institutt. Det er hun som leder det nye forskningsprosjektet.

Forskerne skal studere fem norske byer: Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger og Kristiansand. Flere hundre mennesker skal intervjues, både fra befolkningen generelt og blant dem som er medlemmer av ulike bil- og sykkeldelingsordninger.

Miljøvennlig mobilitet

– Når vi bedre forstår motivasjonen for og barrierene mot å dele bil og sykkel, blir det lettere for politikere å sette inn de rette tiltakene for å få dette til å vokse, sier Nenseth.

Kristiansand er valgt ut blant annet fordi byen har erfaring med miljøvennlig mobilitet, særlig gjennom sykkelkampanjer. Store byer har dessuten best forutsetninger for alternativer til bilbruk, enten det er sykling eller tilrettelegging for nye former for bilbruk.

Tre typer aktører skal undersøkes i forskningsprosjektet:

  1. Brukerne: Alle som bruker eller kunne tenke seg å gå over til bildeling og sykkeldeling.
  2. Tilbyderne: Hva slags type tjenester tilbys i tradisjonelle bildelingsordninger og gjennom de kommersielt baserte bilpoolordningene.
  3. Politikere: Hva skal til for å tilrettelegge for økt bruk av delemobilitetstjenester.

Politikerne er kommet på banen

For 4–5 år siden hadde ikke bildeling mye politisk støtte, hevder Nenseth.

– Nå tar det av ved at det kommer inn i politiske strategier som et satsingsfelt, fortsetter hun.

Internasjonal kartlegging viser at bilbruken reduseres med en tredjedel når man går fra å være bileier til å være medlem eller bruker av en bildelingstjeneste.

Gisle Meininger Saudland

Gisle Meninger Saudland, leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune synes prosjektet er spennende.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Sykkeldeling vet vi veldig lite om så det blir interessant å få kartlagt. Vi vet at sykkelbruk øker i storbyene, men i hvilken grad bidrar sykkeldeleordning til økt sykkelbruk? Reduserer det bilbruk eller er det kollektivbrukere som går over til sykkel?

– Det dreier seg om å få redusert bilbruken og miljøbelastningen i storbyene. Vi må få frem nye ordninger som reduserer CO₂-utslipp, lokal luftforurensning og fremkommeligheten i byene, understreker Nenseth.

Positiv

Gisle Meninger Saudland, leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune synes det er veldig spennende at Kristiansandsregionen er med på et prosjekt for å få ned privatbilismen.

At dette ikke dreier seg om å øke bompenger eller skattlegge privatbilistene synes han er et pluss.

– Det har lett for å bli svart-hvitt tenking og at bil er fy, derfor er han glad for at dette er et prosjekt som ser på utfordringen ved bilbruk med nye øyne.