Vil redusere arbeidsledigheten

Forslaget om en tiltakspakke på 200 millioner kroner for Agder kan bli avgjørende for lokalt næringsliv, mener fylkesordfører Arne Thomassen. Pengene skal brukes på veiprosjekt og vedlikehold av fylkeskommunale bygninger.