Vil redde bygda med sandhall

Ordfører Reidar Saga i Åmli (Ap) vil bruke penger på ny Sandhall fremfor nytt kulturhus i bygda. Det er helt nødvendig for å redde arbeidsplasser, mener han.

Gøteborg Beach Center

Åmliordføreren vil bygge en slik sandhall for å sikre volleyballmiljø og arbeidsplasser.

Foto: Gøteborg Beach Center / Privat

Dermed kommer hallplanene opp til politisk behandling nok en gang i kommunen, trolig i mai eller juni.

Kan redde arbeidsplasser

Kampen om en slik hall har pågått lenge i Åmli og håpet var lenge at et en ny landslinje i volleyball skulle sikre en slik hall økonomisk. De planene gikk i vasken og skoletilbudet vil etter planen legges ned og overføres til Tvedestrand i 2020.

Saga mener kommunen uavhengig av dette må sikre seg sandhall.

– Hvis vi ikke får det til, kan det spesielle miljøet som er bygd opp omkring idrett og volleyball i bygda pulveriseres og i verste fall forsvinne, sier Saga.

Reidar Saga

En hall er viktigere for arbeidsplassene i Åmli enn et Kulturhus, mener ordfører Reidar Saga (Ap)

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Han viser til flere dyktige trenere som får tilbud om jobber andre steder.

Hall fremfor kulturhus

Politikerne i Åmli har allerede satt av midler i en felles pott som skal gå til kulturhus og sandhall. Saga mener kulturhusplanene nå må vike for hallen.

–Det er ingen som flytter til Åmli pga av et kulturhus, men får vi sandhall og et nytt skoletilbud knyttet til dette, kan det bety mye for arbeidsplassene her, sier ordføreren.

For selv om landslinjeplanene er ute, har signaler fra regjeringen om fritt skolevalg og penger som følger eleven, gitt nytt håp om et skoletilbud i sandvolleyball i Åmli.

–Vi må bygge opp landets beste forhold for denne idretten om vi skal lykkes. Da må vi få opp en hall raskt, mener Saga.

Han mener drift og kostnader kan komme på plass etterhvert, og mener det ikke er sikkert at kommunen skal drifte dette alene.

Sandhall

Bygging av en slik hall i Åmli kan bli vedtatt før sommeren.

Foto: Gøteborg Beach Center / Privat