Sjekk om brøytebilen har ryddet gata di

– I vinter kan du sjekke om sykkelstien er brøytet før du skal på jobb eller på skole. Ingeniørvesenet i Kristiansand lanserer brøytekart på internett.

Brøyting Kristiansand

Snøkaos i Kristiansand. I vinter skal det bli mulig å sjekke status på vintervedlikeholdet på nettet.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Vi mener dette er et kjempetilbud og tror at mange flere vil benytte muligheten til å sjekke status på brøytingen, sier Glen Allan Eikeland i Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

– Ikke alle gidder å stå fem minutter i kø for å stille et spørsmål på telefonen. Nå kan du undersøke føreforholdene i ditt område på nettet. Vi håper at dette bidrar til at mange fortsetter å bruke sykkel om vinteren, sier Eikeland.

Glen Allan Eikeland

Glen Allan Eikeland er produksjonssjef i Ingeniørvesenet i Kristiansand og ansvarlig for bl.a. vintervedlikehold av veier.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Årsaken til at kommunen nå kan tilby digitalt brøytekart, er at bilene er GPS-merket.

Ingeniørvesenet kan til enhver tid se hvor de er. GPS-merkingen skal bidra til å bedre kvaliteten på brøytingen ved at kjøretøyer kan omdirigeres etter behov.

– Nyttig, spesielt om morgenen

Eikeland sier at det nye kartet skal vise nøyaktig hvor brøytebilene har vært i løpet av de siste timene.

– Dette blir en tjeneste publikum kan få stor nytte av, spesielt om morgenen.

Brøyting i Vågsbygd

Brøyting i boligområde i Vågsbygd.

Foto: Inger-Lise Hansen / NRK

– Skal du sykle til jobb eller skole, og ønsker å vite om det er mulig, kan du gå inn på kartet og se om vi har vært der i løpet av den siste tiden, sier Eikeland.

– Lærer av Bærum

Flere kommuner i Norge har allerede innført brøytekart på nett, og Kristiansand har sett til Bærum når de har planlagt sitt opplegg.

Bærum kommune har ikke det samme tilbudet som i Kristiansand hvor du kan ringe en vakttelefon og spørre om brøyting. Bærum har kun tjenesten på nettet.

– Her skal vi ha begge deler, sier Eikeland.

– Men når det snør som verst, har vi en veldig stor belastning på vakttelefonen. Nå håper vi at publikum kan gå inn på nettet og søke svar, istedenfor å ringe.

Snø Kristiansand

Du skal ikke kunne spore hver enkelt brøytebil, men brøytekartet skal gi informasjon om hvor bilene har vært, og hvordan tilstanden på veier og sykkelstier i Kristiansand er.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Du kan ikke spore den enkelte sjåfør

– Regner dere nå med å få færre klager på brøytingen?

– Jeg tror ikke at det nødvendigvis vil bli færre klager, men nå vil publikum få bedre muligheter for å se i sann tid hva som er status på vintervedlikeholdet på veiene våre.

Eikeland sier det er lagt inn en forsinkelse i systemet slik at det ikke går an for publikum å spore hvert enkelt kjøretøy. Dette er av personvernhensyn.

– Det skal ikke være mulig for folk å stille seg opp når brøytebilen kommer og ta kontakt med sjåføren, sier Eikeland.

Ikke operativt ennå

Ingeniørvesenet håper publikum vil sette pris på det nye brøytekartet.

Byingeniør Terje Lilletvedt sier at det digitale brøytekartet ikke er helt ferdigutviklet.

– Vi skal få det i funksjon i løpet av vinteren. Men det er nok ikke på plass når de aller første snøfillene faller, sier Lilletvedt.

Brøytebil Kristiansand

Brøyting av gang- og sykkelsti.

Foto: Kim Nystøl / NRK