Hopp til innhold

– MS-pasienter bør få ekstra prioritet

MS-rammede Terese Paslawski Rødland er en av mange som står i kø for å få en kostbar stamcellebehandling. Nå vil et utvalg at MS-pasienter skal prioriteres høyere.

Terese Paslawski Rødland

Terese Paslawski Rødland er en av mange som er rammet av den kroniske sykdommen Multippel sklerose (MS). Nå ønsker Prioriteringsutvalget for Helsevesenet at hun og andre MS-pasienter skal ha ekstra prioritet.

Foto: Tom Ingebrigtsen

Kristiansanderen Terese Paslawski Rødland er rammet av den kronisk, uhelbredelig nevrologisk sykdommen MS.

43-åringen frykter at et nytt sterkt angrep, skal gjøre ubotelig skade og ønsker stamcellebehandling.

– Et attakk kan gjøre at du blir lam i beina. Du kan miste synet. Og evnen til å bruke hodet kan bli dårligere, sier hun til NRK.

Ole Frithjof Norheim

Det såkalte prioriteringsutvalget, som ledes av professor Ole Frithjof Norheim, nevner MS som en syksom som bør prioriteres høyere av det norske helsevesenet.

Foto: Thor Brødreskift

Prioriteringsutvalget for Helsevesenet, som onsdag legger fram sin innstilling, mener det bør brukes mindre penger på undersøkelser og behandlinger som gir liten helsegevinst.

Samtidig vil de bruke mer ressurser på noen grupper, som MS-pasienter.

Aller helst håper jeg at jeg og de andre som trenger stamcellebehandling, og som ønsker det, skal få det hjemme i Norge

MS-rammede Terese Paslawski Rødland

– De som roper høyest kommer lettest til

Manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at Rødland fra Kristiansand og mange andre står i kø for å få en privat og kostbar stamcellebehandling i utlandet.

– Det er nok slik i dag at de som roper høyest kommer lettest til, sier professor Ole Frithjof Norheim ved Universitetet i Bergen.

Han har ledet prioriteringsutvalget. De ønsker at det norske helsevesenet skal gjøre tydeligere prioriteringer.

– Vi anbefaler at man ser på kostnader i forhold til hvor mye man får ut av behandlingen. Dersom man ikke tar hensyn til ressursbruk, er det andre usynlige tapere i helsetjenesten som kommer dårligere ut, sier han.

Pasienter som har Multippel sklerose anbefaler vi at skal ha ekstra prioritet

Professor Ole Frithjof Norheim

Vil stramme inn bruken av MR

Utvalget mener blant annet at det i dag blir gjennomført for mange utredninger av folk som har smerter i for eksempel rygg eller ledd.

– Det er ikke nødvendigvis slik at alle som har et skadet kne trenger å få en MR-undersøkelse av kneet. Legene må ta stilling til om det kan være nok å undersøke kneet på vanlig måte og at man litt strammere prioriterer hvilke utredninger man velger og hvilke henvisninger man gjør, sier Norheim.

Vurderer behandling i Sverige eller Russland

Og som et eksempel på sykdommer som bør prioriteres høyere nevner professoren MS.

– Pasienter som har Multippel sklerose anbefaler vi at skal ha ekstra prioritet.

Terese Paslawski Rødland er foreløpig i full jobb, men medisinene hun går på er ikke nok til å stoppe MS-sykdommen. 43-åringen er derfor villig til å ta opp et lån for å dyr behandling i Sverige eller Russland.

– Aller helst håper jeg at jeg og de andre som trenger stamcellebehandling, og som ønsker det, skal få det hjemme i Norge.