Bedrifter lærer om korrupsjon

Bedrifter som handler med andre land, trenger å bli oppdatert på arbeid mot korrupsjon, mener leder for olje- og gassklyngen Node, Anne Grete Ellingsen.

Aker Solutions

Det er mange bedrifter på Sørlandet som handler med andre land. Aker Solution lager produkter, system og utfører service i olje- og gassindustrien.

Foto: Aker Solutions

Denne uken arrangeres det antikorrupsjon-workshop både i Kristiansand og Arendal.

– Vi har mange bedrifter som eksporterer varer til andre land. Disse bedriftene må være klar over hvilke regler som gjelder i de ulike landene, sier leder for olje- og gassklyngen Node, Anne-Grete Ellingsen.

Ifølge henne hjelper det ikke å sette seg inn i lover og regler en gang for alle, da disse stadig forandrer seg.

– Kommer i ulike former

For å unngå at bedriften blir delaktig i korrupsjon, mener Ellingsen at det er viktig å øke den enkeltes bevissthet rundt dette.

– Det er viktig å være klar over at korrupsjon kommer i ulike former. Å få innsikt i hvordan dette skjer og hvilke dilemma man kan komme opp, vil være til hjelp, sier hun.

Ellingsen nevner eksempelvis bestikkelser for å få anbud, samt å få tilgang på informasjon som man vanligvis ikke ville fått.

Anne-Grete Ellingsen

Leder i olje- og gassklyngen Node, Anne-Grete Ellingsen, mener at det er viktig å holde seg oppdatert på hvilke lover og regler som gjelder i ulike land.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Hvor går grensen for hva som er korrupsjon?

– Det varierer fra kultur til kultur. Norsk og amerikansk lovgivning er for eksempel veldig streng. Om man er usikker på om det man gjør er lovlig, må man sjekke opp i dette.

Ellingsen har ikke har noe tall på hvor omfattende korrupsjon er i Norge, men sier at det har vært noen ganske alvorlige saker.

Varierende interesse

Ellingsen sier at interessen for å delta på workshopen, har vært veldig varierende.

– Noen bedrifter har høyt fokus på dette og jobber aktivt med det internt i bedriften. Andre har deltatt på kursene. Alt i alt vil jeg si at interessen har vært ganske god, sier hun.

Under workshopen skal deltakerne blant annet se på hvilke tiltak bedriftene kan iverksette for å unngå korrupsjon.

Det er olje- og gassklyngen NODE, i samarbeid med Norwegian Energy Partners (NORWEP) og advokatfirmaet Compliance Partner, som arrangerer workshopen.