Mener nye arbeidsplasser er viktigste lokkemiddel

Et stadig synkende folketall skaper hodebry for ordførerne i Setesdal. Nå vil de gjøre noe med det.

Setesdal regionråd samlet

Ordførerne i Setesdal Regionråd var i dag samlet for å diskutere framtida i dalen. Fra venstre Bjørn Ropstad (Evje- og Hornnes), Leiv Rygg (Bygland), Bjørgulv S. Lund (fylkesordfører i Aust-Agder), Jon Rolf Næss (Bykle) og Tarald Myrum (Valle).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordførerne mener nedgang i folketallet er det desidert største problemet for kommunene deres.

– Målsettingen er i første omgang å stabilisere folketallet. På sikt må målet være å øke folketallet, sier lederen av Setesdal regionråd, Tarald Myrum, som også er ordfører i Valle kommune.

Tarald Myrum

Tarald Myrum har på sikt et mål om å øke befolkningen i Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arbeidsplasser er alfa og omega

Det kanskje viktigste forholdet som ordførerne nå setter søkelyset på, er arbeidsplasser. Ordfører i Bygland Leiv Rygg mener det er helt avgjørende.

– Jeg har lenge tenkt at det viktigste er å ha et godt botilbud og gode kommunale tilbud. Det er viktig, men jeg har forstått at det er utrolig viktig å kunne tilby arbeidsplasser. Ikke alle er gründere.

Det er ordfører i Bykle kommune, Jon Rolf Næss enig i.

– Det er arbeidsplasser som skal til. Klarer vi å skape arbeidsplasser, og da særlig i privat sektor, vil det ha positivt utslag på folketallet, sier ordfører i Bykle kommune, Jon Rolf Næss.

Setesdal regionråd

Ordfører Jon Rolf Næss mener arbeidsplasser er det som skal til.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Opptur i Evje og Hornnes

Ordfører i Evje og Hornnes kommune Bjørn Ropstad, har sett hva arbeidsplasser betyr.

Da forsvarets leir på Evjemoen ble lagt ned, mistet kommunen rundt 300 arbeidsplasser.

– Det var en tøff prosess. Vi opplevde at en del valgte å flytte, sier Ropstad.

Så kom oppturen.

– Da vi begynte å få på plass nye arbeidsplasser, kom tilflyttingen. Vi har vel aldri vært så mange som vi er nå, sier Ropstad.

– En god totalpakke

Lederen i Setesdal regionråd fremholder likevel betydningen av en god totalpakke.

– For å få dyktige folk og nye familier inn i disse kommunene, mener jeg det også er viktig å ha et godt barnehagetilbud, en god skole og gode kulturtilbud, sier Myrum

Bjørgulv Sverdrup Lund, fylkesordfører i Aust-Agder synes det er veldig positivt at ordførerne har et tydelig fokus på næringsutvikling. Hvis man ser på innflytting og utflytting når det gjelder Setesdal, så er det ifølge Lund en lekkasje. Derfor er det viktig å bygge opp under de funksjonene og de arenaene som får folk til å trives slik at de blir.

– Samtidig mener jeg det er viktig å fortsatt ha fokus på eksisterende arbeidsplasser. Det er lettere å utvikle noe som allerede eksisterer, sier han.