Normal

Vil øke fartsgrensa på E18

Statens vegvesen ønsker nå å øke fartsgrensen til 90 på E18 lengst øst i Aust-Agder.

Kart Akland Telemark

Dersom forslaget går igjennom, vil det bli sammenhengende 90-grense mellom Telemark grense og Akland utenfor Risør. Dette er en strekning på snaut to mil.

Det bør være 90 kilometer i timen som fartsgrense mellom Telemark grense og Sunde bru, mener Statens vegvesen.

Dermed kan det bli sammenhengende 90-sone fra fylkesgrensen til Akland i Risør. Dette er en strekning på 19 kilometer, der det i dag er 80-grense.

Bedre sikret

Fartsøkningen skjer som følge av bedre veistandard. Strekningen er oppjustert for et par år siden med fysisk midtdeler til Sunde bru.

– Derfor synes vi det er naturlig med sammenhengende 90-grense på hele strekningen, sier sjefingeniør John Kristian Stormyr i Statens vegvesen region Sør.

John Kristian Stormyr, Statens vegvesen

Tiden er inne for å få opp farten på strekningen, mener John Kristian Stormyr i Statens vegvesen region Sør.

Foto: Øivind Eskedal/NRK

– Det å unngå møteulykker er viktig, og den faren reduserer vi betydelig med midtdeler. Vi har nå en sikker vei helt fra Telemark grense, sier Stormyr.

Veien er også sikret mot utforkjøring.

Flyt i trafikken

Vegvesenet tar også hensyn til at det er relativt lite trafikk på denne delen av E18.

De mener dette nå er en delvis fullgod tofeltsvei med mulighet for kjøring i høyere fart uten avbrudd i form av korte strekninger med 60-grense.

– Det er mye enklere for trafikantene med ett veisystem å forholde seg til. Det skaper mer flyt.

– Hva er å si til de som måtte være skeptiske til økt fart?

– Vi mener jo at veien slik den fremstår nå, er veldig sikker. Det skal ikke være noe trafikksikkerhetsproblem å øke hastigheten til 90, sier Stormyr.

Det er ingen planer for tilsvarende endringer på E18 andre steder i Aust-Agder. Det er noen strekninger som er for korte til at vegvesenet vil anbefale å øke fra 80 til 90-grense. Blant annet ved Tvedestrand.

Forslaget er nå sendt på høring til politiet og aktuelle kommuner. Etterpå sendes saken sendes til Vegdirektoratet, som må godkjenne alle forslag om å øke fra den generelle fartsgrensen på 80 kilometer i timen.

Det er usikkert når saken er ferdig og nye skilter kan settes ut.

Laster kart, vennligst vent...

Dersom forslaget går igjennom, vil det bli sammenhengende 90-grense mellom Telemark grense og Akland utenfor Risør. Dette er en strekning på snaut to mil.