Normal

Vil øke eiendomsskatten

Eiendomsskatten i Grimstad økes med 20 prosent fra 2014. Skatteøkningen skal blant annet finansiere nytt bibliotek og flere lærerstillinger.

Ordfører Hans Antonsen sier kommunen opplever like stor vekst som nabokommunene, og må utnytte mulighetene den har til inntekter.  

- Med dette grepet nærmer vi oss nivået for eiendomsskatt i Arendal, men blir liggende klart under Kristiansand.

- Det er en kostnad som er overkommelig for hustandene. Vi snakker om 5000 - 6000 kroner i året om noen år, sier Antonsen.

 

For å finansiere biblioteket og andre investeringer skal eiendomsskatten i Grimstad økes med 20 prosent fra 2014.