Vil øke bruken av el-sykler

Kristiansand kommune vil bruke 100.000 kroner for at flere skal ta i bruk elektriske sykler.

Øystein Holvik

Miljøvernsjef Øystein Holvik sier kommunen nå vil gi økonomisk støtte til bedrifter som kjøper elsykler til de ansatte.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Miljøvernsjef Øystein Holvik sier el-sykler vil føre til at flere kan sykle til jobben.

Han vil gi penger til bedrifter som vil investere i el-sykler til ansatte.

– Vi vil at flere bedrifter skal ta i bruk el-sykler og stimulere til at de ansatte skal bruke slike sykler. Da kan folk som har litt lenger vei sykle til jobben, sier Holvik til NRK.

Tror på økt sykkelbruk

Han tror el-sykler vil føre til økt sykkelbruk.

– Man slipper bakkene og da går alt så mye lettere. Vi har veldig positive erfaringer i Kristiansand kommune med dette, sier han.

– Så nå vil kommunen subsidiere slike sykler?

– Ja, i et forsøksprosjekt i en oppstart vil vi gi et tilskudd til bedrifter som ønsker å investere i dette. De koster jo en del fortsatt, selv om prisene er i ferd med å gå ned, sier Holvik.

Han tror interessen for slike el-sykler bare vil øke i fremtiden.

– Vi har sett at interessen for syklene øker og vi vil gi litt drahjelp nå i starten, sier Holvik.

Sykling fra nabokommuner

Holvik sier han har tro på økt bruk av el-sykler for dem som bor et godt stykke unna jobben, og at det også vil føre til økt sykkelbruk blant de eldre og de som ikke er så godt trent.

– Vi har sett at folk som jobber i byen og bor i Søgne kan komme seg på jobb på en halv time med el-sykkel. De som bor høyt til værs, på Tinnheia for eksempel, slipper bakkene. Så dette har en effekt og gjør at flere kan bruke sykkel. Også de eldre og de som ikke er i så god form kan også tjene på dette, sier han.

– Dette har du god tro på?

– Vi har lagt inn 100.000 kroner i budsjettet og det kan kanskje bli 20 sykler fordelt på 10 bedrifter. Vi har sett blant ansatte i Kristiansand kommune at dette har tatt av. Helse- og sosialsektoren har nå tatt i bruk dette i hjemmehjelpstjenesten og noen har latt være å kjøpe ny bil og anskaffet to el-sykler i stedet, sier Holvik.

Han sier kommunen satser på dette for å øke sykkelens anvendelse og fremme sykkelbyen Kristiansand.