Vil øke bosetningen av flyktninger kraftig

Arendal øker bosettingen av flyktninger kraftig. Tidligere har bystyret vedtatt at kommunen skal ta imot 50 i år. Torsdag sa flertallet i formannskapet ja til å øke antallet til 95.

Pål Koren Pedersen (V) og Anders Kylland (Frp)

Venstre-politiker Pål Koren Pedersen (t.v.) fikk flertall for ta imot 45 flere flyktninger. Anders Kylland (Frp) ville ikke ta imot flere.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Vedtaket ble gjort med 6 mot 3 stemmer. Begge Frp-representantene og en av Høyres representanter stemte mot.

– Jeg er veldig positivt overrasket og veldig lettet. Lettet over at vi tar ansvaret som vi absolutt bør ta i forhold til medmennesker i nød, sier Pål Koren Pedersen (V) til NRK.

– Råtne på rot i asylmottakene

– Jeg er også veldig glad for at en representant fra Høyre og KrF brøt ut i flertallet. Jeg så faktisk signaler fra Frp om at de fristilte. Det er også veldig voksent at man i en så moralsk viktig sak får lov til å fristille seg og stemme det man føler for. Da vant både hjertet og hodet i denne saken. Det setter jeg pris på, sier Koren Pedersen.

Pål Koren Pedersen (V)

Pål Koren Pedersen (V).

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Det er nå ekstraordinært mange asylsøkere som bor i mottak og venter på bosetting i en kommune.

Vedtaket innebærer at Arendal skal ta imot nesten dobbelt så mange flyktninger som bystyret tidligere har vedtatt.

– Alternativet er å la mennesker råtne på rot i asylmottakene. Det er helt uakseptabelt. Dette tror jeg er en god og riktig løsning, sier Koren Pedersen.

– Skuffet over vedtaket

Varaordfører Anders Kylland (Frp) er skuffet.

– Jeg synes det er skuffende at formannskapet velger å ignorere et bystyrevedtak i juni, som slår fast at Arendal kommune skal ta imot 50 flyktninger i 2013, bare ved en enkel behandling, sier han.

– Bystyret skal behandle saken, men jeg er veldig skuffet over vedtaket, sier han.

Kylland mener at saken ikke burde ha vært oppe til politisk behandling.

– Når man har et vedtak i bystyret, som slår fast et antall flyktninger, bør både rådmann og de som er ansvarlige for å legge frem saker forholde seg til det. Det er i utgangspunktet ikke greit at denne saken kommer til behandling. Men nå får vi se hva som skjer, sier Kylland.

Saken skal endelig avgjøres i bystyret 31. oktober.