Vil motbevise Darwin

Skipsreder Einar Rasmussen fra Kristiansand har brukt 15 millioner kroner på å opprette en stiftelse som vil tilbakevise Darwins lære om utvikling. Religionsforsker mener prosjektet vil kunne virke mot sin hensikt.