Vil minske forurensingen fra skip

I dag var representanter for nordiske byer og Baltikum samlet i Kristiansand. Målet er mindre forurensing i havnene fra cruiseskip og andre store skip når de ligger til kai.

Landstrøm til skip