Vil mekle i veikonflikt

Ansgar Gabrielsen frykter E39-striden vil ødelegge framtidige veiplaner.

Vigeland-Osestad mekling

Et flertall av kommunepolitikerne i Ansgar Gabrielsens hjemkommune Lindesnes, sier trolig nei til ny europavei på strekninga Vigeland - Osestad. Nå vil Gabrielsen mekle for å finne ei løsning.

Foto: NRK

Tidligere stortingsrepresentant og statsråd, Ansgar Gabrielsen, vil forsøke å megle for å få til den nye E39-strekninga mellom Lindesnes og Lyngdal.

Det skriver Fædrelandsvennen.

Et flertall av kommunepolitikerne i Gabrielsens hjemkommune Lindesnes, sier trolig nei til ny europavei på strekninga Vigeland - Osestad.

Lindesnes mot resten

Alle ordførerne i Agder-kommunene og de to fylkesordførerne står samlet om å ville gjennomføre den planlagte reguleringsplanen fra Statens vegvesen. Flertallet i kommunestyret i Lindesnes vil heller ha tunnel.

I et leserinnlegg i avisa Lindesnes torsdag, ber samtlige ordførere lokalpolitikerne i Lindesnes om å stemme for den planlagte reguleringsplanen.

" I en tid med altfor små bevillinger til samferdsel, vil krav om utredning av nye traséer eller andre prosjekter, føre til utsettelser og svekke våre muligheter til å vinne fram med våre nøye utvalgte prosjekter hos sentrale myndigheter. Dette gjelder spesielt E39 Vigeland-Osestad, som en samlet landsdel krever gjennomført fra 2009", skriver politikerne i leserinnlegget.

Trist konflikt

Ansgar Gabrielsen

Tidligere stortingsrepresentant og statsråd, Ansgar Gabrielsen.

Foto: NRK

- Jeg synes det er beklagelig at man er kommet i en situasjon der det foreligger en reguleringsplan fra Statens vegvesen, som ikke er så interessant at flertallet kan gå inn for det. Jeg hadde virkelig håpt at planen som forelå var så bearbeidet at den også kunne realiseres, sier Gabrielsen til NRK.

- Hva tror du blir konsekvensen dersom flertallet i kommunestyret i Lindesnes sier nei til dagens planer?

- Jeg frykter at pengene flyttes til et annet sted, og at veien blir liggende som den er. Konsekvensen kan også bli at det vil oppstå en situasjon der både sentrale politikere, planmyndigheter og vegvesenet får et spesielt syn på Lindesnes. Derfor har jeg tatt initiativ til å mekle, for å se om partene kan møtes på halvveien, sier Gabrielsen.