Hopp til innhold

Vil løse krypsiv-mysteriet

Krypsivet i sørlandselvene har vært et stort problem i årevis. Nå skal det forskes på hva som kan være årsaken.

krypsiv

I årevis har krypsiv ødelagt elvene på Sørlandet. Bare få år etter at det er fjernet bra bunnen, vokser det opp igjen.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Det er ikke bare å klippe og klippe hvert tredje år, sier leder for krypsivprosjektet, Sigmund Oksefjell.

I høst skal igjen krypsiv fjernes i vassdragene Sira, Kvina, Mandalselva og Otra ved å klippe og mudre. Mer forskning må til når ikke dagens tiltak hindrer krypsivet å gro til igjen, mener Oksefjell.

– Vi har fått statlige penger både til de fysiske tiltakene, men også til å forske for å finne årsakssammenhenger.

Han anslår et par millioner i året.

Sigmund Oksefjell

Sigmund Okesfjell er leder for krypsivprosjektet på Agder.

Foto: Sundsdal, Svein

Mysterium i årevis

Siden starten av 2000-tallet er det forsøkt ulike tiltak, uten at krypsivet har forsvunnet mer enn noen år.

Krypsivet kan nærmest utradere alt annet i elva. Bunnen blir til en undervannsåker der frie vannområdet går tapt, og badeområder vokser igjen. Å fiske blir nærmest umulig, og det blir vanskelig å bruke båt.

Ifølge Oksefjell går det bare tre til fem år etter klipping eller mudring, før det ødeleggende sivet er tilbake. Årsaken til at krypsivet gror, vet man ikke med sikkerhet:

– Noen trodde det var kalk, andre sure vassdrag eller kraftverkene, men vi kan ikke peke på en direkte årsak, sier Oksefjell.

Prioriterer badeplasser

drivende krypsiv

Krypsivet vokser også på land.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Nå er høstens tiltak ute på høring. Men Oksefjell mener det må mer til enn fysiske tiltak, som bare vil fjerne krypsivene for en kort periode.

– Vi skal finne flere årsakssammenhenger og andre metoder for å bli kvitt problemet

Ifølge Oksefjell er det et konkret tiltak som skal prøves ut på badeplasser:

– Vi skal dekke til et område av bunnen på badeplassene med tett duk, og rulle den vekk når badesesongen starter. Så skal vi se om vi har fått skjøvet sivet vekk.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,1 kr
Dyrest kl. 18 1,88 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %