NRK Meny
Normal

Vil legge ned tre skoler i Arendal

Rådmannen i Arendal foreslår at tre skoler legges ned, men redder halve Moltemyr skole.

Vil legge ned skoler i Arendal

NEDLEGGING: Rådmannen forslår å legge ned tre av disse skolene. Halve Moltemyr skole reddes, ifølge rådmannen sitt forslag.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Harald Danielsen

Harald Danielsen

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Det går fram av budsjettforslag som rådmann Harald Danielsen presenterte for Arendal bystyre onsdag.

Løddesøl skole bør legges ned i 2013 , mener han. Det samme gjelder Nesheim og Eydehavn. De to siste skolene forsvinner når nye Stuenes skole er klar i 2014-15.

– Det blir for komplisert å flytte begge sier rådmann Harald Danielsen.

Trenger tid

Moltemyr består i dag av både barne- og ungdomsskole. I forslaget til rådmannen kom det frem at rådmannen vil vurdere å flytte ungdomsskoledelen. I forslaget skriver rådmannen:

Rådmannen vil arbeide videre med å utrede en overflytting av ungdomsskoleelevene fra Moltemyr skole til Stinta og Birkenlund skoler. Men vi trenger noe tid på å avklare hvordan, eller om dette kan løses på en god måte.

Disse vurderingene skal være ferdig i løpet av 2013.

Vil ikke heve eiendomsskatten

Rådmannen foreslår ikke å heve eiendomsskatten. Neste år tar Arendal inn 85 millioner kroner, men det er mulig å øke skatten med cirka 20 millioner kroner.

– De signalene som er gitt fra politisk hold tilsier at det ikke er rom for å legge økte saser til grunn, sier rådmann Harald Danielsen.

Planene presenteres nå for politikerne som skal ta den endelige beslutning i desember.

Budsjettmøte i Arendal

Mange har møtt frem i budsjettmøtet i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal/NRK
Protesterer mot skolenedlegging

PROTEST: Løddesøl-aksjonister protesterer med å serve kanaper til bystyre.

Foto: Svein Sundsdal/NRK