Normal

Vil legge ned Blakstad videregående

Fylkesrådmannen i Aust-Agder vil nedlegge Blakstad videregående skole i Froland og flytte virksomheten til den nye Sam Eyde vgs i Arendal.

Arild Eielsen

Fylkesrådmann Arild Eielsen la tirsdag frem sine forslag til økonomiplan 2012 - 2015, budsjett for 2012 og regionalt utviklingsprogram for 2012.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Blakstad videregående skole, som hovedsakelig har yrkesfag, kan bli flyttet til Arendal og den nye Sam Eyde videregående skole.

– Vil løfte kvaliteten

Fylkesrådmann Arild Eielsen foreslår at det reises et tilbygg ved Sam Eyde for å huse de cirka 300 elevene fra Blakstad.

Han tror flytting til Arendal vil kunne gi et løft for kvaliteten.

– Vi har store bygningsmessige utfordringer på Blakstad. Samtidig er det et spedt miljø på enkelte fag, og vi har problemer med å få inn jentefag, sier Eielsen.

Skarsbru beholder praktisk del

Det er beregnet at en opprusting av Blakstad vil koste minimum 100 millioner kroner. Flytting til Arendal 150 millioner.

Blakstad videregående tilbyr blant annet en anleggsmaskinlinje, der den praktiske opplæringen skjer på Skarsbru, et stykke unna Blakstad.

Teoridelen blir eventuelt flyttet til Arendal, mens det praktiske blir igjen på Skarsbru, hvis den nye planen gjennomføres.

Blakstad videregående

VIDEO: Dette kan det bli slutt med på Blakstad.

Time out i øst

I fylkeskommunens budsjett foreslår rådmannen også at det tas en ”time out” når det gjelder de videregående skolene i Tvedestrand, Åmli og Risør.

– Det trengs 250 millioner kroner for å ruste opp skolene. Vi har også problemer med å få til en god nok kvalitet. Derfor foreslår vi at hele skolestrukturen i østregionen utredes, sier Eielsen.