Hopp til innhold

Vil lagre overvåkningsbilder lenger enn loven tillater

Småbåthavnkontoret i Kristiansand ønsker å lagre overvåkningsbilder fra havnene mer enn en uke. Men Datatilsynet godtar ikke bildelagring ut over sju dager.

Kameraovervåkning småbåthavn
Foto: Kai Stokkeland / NRK

Småbåthavnkontoret mener at det kan gå flere uker før båteiere oppdager et innbrudd eller tyveri fra båten.

Derfor ønsker de å lagre overvåkningsbildene over en tidsperiode ut over sju dager.

Men Datatilsynet godkjenner ikke langtidslagring av overvåkningsbilder og opplyser at man skal ha en svært god grunn for å få lov til å lagre bilder fra overvåkningskameraer lenger enn sju dager.

Lovverket setter grenser

Det er lovverket som krever at slike overvåkningsopptak og bilder skal slettes senest etter sju dager.

For småbåthavnene er dette for kort tid, sier Per Kristian Nygård som er leder for småbåthavnkontoret i Kristiansand.

– Vi ser at den tiden vi har til lagring av filmen er noe kort i forhold til båtkunders ferievaner og båtbruken. Det kan ofte gå mer enn en uke eller to før de ser til båten sin om sommeren, sier Nygård.

Han sier småbåthavnkontoret vil søke om utvidet lagringstid for overvåkningsbildene fra småbåthavnene.

Avslår langtidslagring

Ove Skåra

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Ove Skåra.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Ove Skåra sier enkelte virksomheter får lov til å lagre overvåkningsopptak i lang tid.

– Man har spesielle regler for blant annet banker der det håndteres penger og der det kan være fare for ran og innbrudd med fare for liv og helse. Der kan man lagre overvåkningsbilder lenger enn sju dager, sier Skåra.

Han har flere eksempler på søknader om utvidet lagringstid som er avslått av Datatilsynet.

– Ved parkeringsplasser, arbeidsplasser og ulike varelagre er det slik at det kan gå lang tid før man oppdager at noe er stjålet. Men lovgiver har tenkt at det skal være særlig stramt å få innvilget lagring av overvåkningsbilder lenger enn sju dager på slike steder. Og dette er et absolutt krav som lovgiver har satt, sier han.

Gode erfaringer

Erfaringene med kameraovervåkning i småbåthavnene i Kristiansand er så langt gode.

Kameraovervåkning i havnene har kommet for å bli, sier leder ved småbåthavnkontoret Per Kristian Nygård.

– Vi har nå overvåkning i fem havner og erfaringene og tilbakemeldingene er stort sett gode. Vi mener og tror at dette er fremtiden for flere andre småbåthavner i Kristiansand. Det har ikke vært fritt for innbrudd i de havnene som har kameraovervåkning, men det kan se ut som at det er noe færre innbrudd i disse havnene, sier han.

Alf Søgnen går ombord i snekka si i Narvika i Kristiansand, generelle bilder fra båthavn i Kristiansand (Narvika og Hånesbukta), Overvåkningskamera i Narvika båthavn, Per-Christian Nygård går på flytebrygga i Hånesbukta, Alf Søgnen åner båten, lås og kjetting på Alf Søgnens snekke, overvåkningskamera i Hånesbukta. FRA RUBRIKKTEKST: I Kristiansand er de fleste småbåthavner kameraovervåket. Men lovverket krever at overvåkningsopptak slettes senest etter sju dager. Det vil småbåthavnkontoret i Kristiansand gjøre noe med.