Slik kan en gigantiske fjellkommune se ut

Ordførerne i Bykle, Valle, Bygland, Sirdal og Vinje mener en stor fjellkommune er en god ide.

Laster kart, vennligst vent...

Slik ser de fem ordførerne for seg at storkommunen kan bli seende ut.

De fem ordførerne møttes i dag i Bykle for å diskutere om en stor fjellkommune er verdt å bruke tid og penger på å utrede videre.

Svaret ble ja. Ordførerne bestemte i dag at drøftingene skal fortsette og at det skal lages en forstudie.

En slik kommune vil få et areal på 7500 kvadratkilometer og omfatte tre fylker, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Jonny Liland, Jon Rolf Næss, Leiv Rygg, Tarald Myrum, Arne Vinje

Ordførerne Jonny Liland i Sirdal, Jon Rolf Næss i Bykle, Leiv Rygg i Bygland, Tarald Myrum i Valle og Arne Vinje i Vinje møttes i dag for å diskutere en framtidig, stor fjellkommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Like barn ...

Ordføreren i Bykle, Jon Rolf Næss, ledet dagens møte.

– Her er vi en gruppe kommuner som har mange felles interesser. Vi er store arealkommuner med grisgrendte befolkning, vi har vannkraft og hovedferdselsårer gjennom kommunene våre.

– Vi har også de samme utfordringene når det gjelder arealforvaltning, primærnæringene og turisme. Så dette er veldig interessant for oss å jobbe videre med, sier Næss.

Han mener at uttrykket om at like barn leker best er godt, når det gjelder en slik reform som kommunene nå går i møte.

Han får støtte av ordføreren i telemarkskommunen Vinje, Arne Vinje.

– Vi legger et stort alvor i dette. Vi er opptatt av å få til kommuner som kan fungere på en god måte i framtida, og som ikke har i seg sterke indre spenninger fordi man har slått sammen lokalsamfunn som egentlig ikke passer sammen, sier Vinje.

Vinje kommune sonderer også med andre kommuner om eventuelle sammenslåinger, men mener den store fjellkommunen er et godt alternativ.

– Vi er kommuner som har felles utfordringer, sier Vinje.

Store ressurser

Ordfører i Sirdal, Jonny Liland, sier han har en klar melding fra kommunestyret om at det ønsker at Sirdal skal bestå, men at kommunen følger regjeringens ønske om utrede mulige kommunesammenslåinger.

Vi er kommuner som har felles utfordringer.

Arne Vinje, ordfører i Vinje

– Da er dette et alternativ. Nå skal vi ha et forprosjekt og snakke om et mandat. Noen kommuner skal hjem og gjøre avklaringer.

– Så må vi starte arbeidet og finne ut om dette er en kommune som vil møte statens krav til nye kommuner, og om dette er et alternativ som våre innbyggere vil ha når vi spør dem til slutt, sier Liland.

Han mener den vinterstengte veien over Brokke–Suleskard ikke vil være et hinder i framtida, fordi det vil måtte komme en helårsvei.

– Det er i takt med samfunnsutviklingen å få en helårsvei over fjellet. Og det vil være bra for villreinen å få en vei i tunnel.

– Man må gå ut fra at både sentrale myndigheter og lokale politikere har en stor interesse av hvordan dette store området på 7500 kvadratkilometer forvaltes til det beste, for både innbyggerne og storsamfunnet. Her er det store verdier, sier Liland.