Vil lage merkevare av spelsau fra Setesdal

Kanskje du har smakt «Lofotlam» og «Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal»? Nå kan «Spælsau frå Setesdal» bli Sørlandets første merkevare med beskyttet geografisk betegnelse.

Spelsau

Spelsauen har sterk lokal tilknytning til Setesdal, og tidlig på 1900-tallet var det i Valle rasen ble reddet fra utrydding.

Foto: Marit Simonstad Kvaale, Setesdal regionråd

– Der går de i den beste naturen de kan få med alle urter og vitaminer. Jeg tror det er noe med bevisstheten hos folk, sier sauebonde i Setesdal, Tor Espen Helle.

spel logo

Logoen til «Spælsau frå Setesdal» er allerede ferdig. Nå gjenstår det om Mattilsynet godkjenner søknaden om geografisk beskyttelse.

Tor Espen Helle

Sauebonde Toe Espen Helle mener det er viktig for turismen å ha eget varemerke for spelsauen i Setesdal.

Foto: NRK

Han har kun spelsau beitende i frisk fjelluft, og synes det er for galt at de «bare» blir en del av mengden på slakteriene.

– Nå vil vi ta ut verdien denne flotte sauen har, sier prosjektleder Øyvind Nese i «Smaken av Setesdal».

Det første utkastet til søknad sendt Matmerk.no, og så er det Mattilsynet som skal bestemme om spelsauen fra Setesdal skal få «beskyttet geografisk betegnelse».

«Spælsau frå Setesdal» må oppfylle kriterier for historie, særpreg og tradisjon.

I dag er det to områder i Norge som har sau som har beskyttet geografisk betegnelse; «Lofotlam» og «Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal».

Rendyrker spelsauen

Spelsauen holdt på å bli utrydda i Norge, og i 1912 ble det satt i gang en redningsaksjon. En gård på Uppstad i Valle og en gård i Rogaland, og ble avlssteder for den tradisjonsrike rasen.

Spelsau

Stadig flere sauebønder i Setesdal satser på spelsau.

Foto: Marit Simonstad Kvaale, Setesdal Regionråd

Setesdal satser på sau som næring, og stadig flere av bøndene driver kun med spel.

Tor Espen Helle har i dag 150 sau, men har planer om opp mot 300.

– Vi må tenke i Setesdal at turismen er det vi kommer til å leve av i fremtiden, og da vil folk ha lokal mat, sier Helle.

Dagens mål og klassifisering hos slakteriet gjør at spelsauen til og med kommer dårligere ut på pris, sier Nese. Nå skal den skille seg ut:

Øyvind Nese

Øyvind Nese er prosjektleder for Smaken av Setesdal.

Foto: Inge Dalen

– Den vil få en større rolle, og det er noe med stoltheten til bøndene. De kan gå på butikken og se at det er flotte lammeprodukter fra Setesdal.

Merking henger høyt

– Det er ingen enkel affære å få beskytta en merkevare geografisk, sier Nese.

I dag har ikke Sørlandet noen slike varer. Det er heller ikke veldig mange i Norge.

– Du skal vise er at produktet har en unik egenskap i forhold til geografien.

Blant annet har det blitt gjort kartlegging på beiteforholdene i Setesdalsheiene, og disse viser at spelsauen beiter annerledes.

– Dessuten har den gener som gjør at den oppfører seg på en spesiell måte dersom det kommer ulv, ifølge Nese.

Alt som gjør spelsauen unik for Setesdal skal brukes for det det er verdt.