Grundekjøn positiv til reservasjonsrett

I en stor VG-undersøkelse er Arvid Grundekjøn eneste Høyre-ordfører som vil la leger reservere seg mot å henvise til abort.

Ordfører i Kristiansand Arvid Grundekjøn (H) intervjues om forslaget til at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort.

– Jeg synes vi kan være så sjenerøse at vi gir de med samvittighetskvaler mulighet til å reservere seg på den basis regjeringen foreslår. Det er sjelden en god idé å pålegge folk å gjøre noe som er i strid mot samvittigheten, sier Grundekjøn til VG.

165 sier nei

Verdens Gang har spurt totalt 187 ordfører i hele landet om hvordan de stiller seg til helseministerens forslag om å la fastleger ha reservasjonsrett. Et overveiende flertall sier nei til en slik ordning. 165 ordførere vil nekte sine fastleger å reservere seg mot å henvise til abort.

Blant dem som sier nei, er det 19 ordførere fra Høyre. Grundekjøn er den eneste som sier ja til en slik reservasjonsrett.

– Det er to hensyn som gjør seg gjeldende. Det ene er hensynet til kvinnen som skal ha tilbudet i henhold til lovgivningen. Det andre hensynet er til leger som har sterke samvittighetskvaler med å medvirke i en sånn sammenheng. I en stor by som Kristiansand ser jeg ingen grunn til å sette dette på spissen. Her vil kvinner få et godt tilbud hos det store flertallet av legene, og de få som har et annet syn synes jeg ikke vi skal tvinge til å medvirke her, sier Grundekjøn til NRK.

Det var i forrige uke at helseminister Bent Høie (H) sendte ut forslaget på høring. Han ønsker at det skal være opp til kommunene og selv avgjøre om fastlegene der skal få reservasjonsrett.

KrF misfornøyd

Fungerende partileder Dagrun Eriksen i Kristelig Folkeparti er ikke fornøyd med helseministerens forslag.

– Jeg kan ikke se at ordningen slik han foreslår den gir en reell reservasjonsadgang. Vi forholder oss til avtalen vi har inngått med regjeringspartiene og regner med at vi skal komme til enighet med regjeringen. Det er forslaget som legges frem for Stortinget som blir avgjørende, sier Dagrun Eriksen.