NRK Meny
Normal

Vil la leger jobbe til de er 80 år gamle

Kristiansand kommune vil la leger og annet helsepersonell beholde lisensen til de er 80 år. Det er fem år høyere enn dagens grense.

Sykepleier

Kristiansand kommune støtter forslaget om å la leger få beholde lisensen sin til de er 80 år.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Dette er en måte å sikre faglært arbeidskraft i fremtiden, sier rådgiver i Kristiansand kommune Tove Merethe Næss.

Dermed stiller Kristiansand seg bak forslaget fra Helsedepartementet om å si ja til at leger bør få jobbe lenger enn i dag.

– De fleste leger velger jo å slutte ved pensjonsalder, men noen er veldig spreke og er giret på å gi kunnskapen sin videre, sier Næss til NRK.

I dag mister leger og annet helsepersonell autorisasjonen når de blir 75 år. Etter det må de søke om lisens for videre virksomhet. For mange er dette en høy terskel, og Legeforeningen har i mange år jobbet for å heve denne grensen.

Gammelt sykehusutstyr

Helsedepartementet ønsker at leger og annet helsepersonell skal ha mulighet til å stå lenger i jobbene sine.

Foto: NRK

Nå er forslaget ute på høring, og departementet foreslår at aldersgrensen for bortfall av autorisasjon og lisens heves fra 75 til 80 år.

Dessuten bør dagens ordning for å søke lisens for helsepersonell over 80 år opprettholdes.

Eldre som ressurspersoner

I høringsuttalelsen fra Kristiansand kommune støttes forslaget fordi eldre arbeidstakere regnes som en stor ressurs, og fordi behovet for kvalifisert helsepersonell i framtiden er stort.

I Kristiansand kan endringen, dersom den blir vedtatt, føre til flere eldre leger i små stillinger, tror Næss.

– Jeg tror ikke dette vil være 100-prosentstillinger. Dette vil være ansatte som ønsker å utøve noe i yrket sitt videre, og hjelpe oss med å få det til å gå rundt.

70-åring er kritisk

Assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen

Toril Hagerup-Jenssen sluttet som assisterende fylkeslege i Vest-Agder da hun ble 70.

Foto: Lars Eie / NRK

Toril Hagerup-Jenssen har fylt 70 år, og fordi hun jobbet i staten måtte hun nylig pensjoneres fra jobben som assisterende fylkeslege i Vest-Agder. Hun tror det ville blitt vanskelig å vite når det var på tide å gi seg.

– Så ville det jo også vært vanskelig for den personen eller den kollegaen som da skulle følge med og som skulle få beskjed om at "nå må du vurdere om Toril fortsatt kan fungere som lege", sier Hagerup-Jenssen til NRK.

Hun tror det kan bli vanskelig å få til å kontrollere om legen fremdeles fungerer godt nok hvis grensa for legenes autorisasjon heves fra 75 til 80 år.

– Man må ha noe som iveratar pasientenes interesser også. Blir du eldre så eldes du på den måten at det er en del kompetanse og kapasitet som kan reduseres.

Hagerup-Jenssen ser også at verdifull kunnskap kan gå tapt ved å beholde dagens grense.

– På et vis er det synd at det er en del kompetanse som kan brukes, som fortsatt ikke blir brukt.