Vil ha færre veikryss på motorveier

Veiselskapet Nye Veier AS vil kutte ned på antall veikryss på motorveier for å få mer ut av veipengene.

Motorvei

Når Nye Veier i framtida skal bygge nye europaveistrekninger, blir det med færrest mulig kryss.

Foto: NRK

Å kutte veikryss, er et av flere tiltak for å gjøre veibygging billigere.

– Veikryss er dyre konstruksjoner. Et kryss på strekninger med hastighet på 110 km/t, koster ofte hundre millioner kroner, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

Nye Veier AS er lokalisert i Kristiansand og skal blant annet stå for byggingen av 500 kilometer motorvei de neste 20 årene.

Selskapet har fått i oppdrag å få mest mulig ut av pengene som er bevilget til de ulike veiprosjektene. I januar kom det fram at selskapet vurderer å bygge smalere motorveier for å gjøre byggingen billigere.

Enda billigere blir det med færre veikryss.

Idé fra Sverige

Ideen har selskapet fått fra Sverige.

Ingrid Dahl Hovland

Administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland sier det er dyrt å bygge veikryss.

Foto: NRK

– Vi ser at våre naboer i øst er mye mer restriktive med veikryss. De er mer kostnadseffektive på sine veistrekninger enn det vi er, sier Hovland.

Færre veikryss kan komme i konflikt med lokale ønsker.

Hovland tror lokale politikere må være forberedt på at det kan bli vanskeligere å få gjennomslag i slike saker i framtida.

Til nå har det ifølge Hovland kanskje vært for lett.

– Vi har kanskje litt lett for å imøtekomme lokale krav før det totale kostnadsbildet er klart, sier hun.

Diskusjoner i Vest-Agder

I Vest-Agder går diskusjonen om antall kryss på den nye motorveien. Hvorvidt lokale ønsker vil bli tatt hensyn til, vil ikke Hovland si noe om.

– Det er mange ting som kan utløse et behov for et kryss. Det som er viktig for oss, er å ha gode diskusjoner tidlig i planprosessen om veien og om hvordan vi skal betjene den omkringliggende bebyggelse på en god måte, sier hun.