Vil kjøpe strandlinjen

Staten bør kjøpe opp all strandlinjen i de to agderfylkene.

Skjærgården

Disse idyllene bør staten eie, mener tidligere fylkeesmann

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tidligere fylkesmann i Aust-Agder, Hjalmar I. Sunde, mener at staten bør kjøpe opp all ledig strandlinje på Sørlandskysten.

– Med staten som eier vil strandsonen være sikra for allmennheten, sier Sunde til Agderposten.

Hjalmar I. Sunde

Hjalmar I. Sunde: Staten bør kjøpe strendene

Foto: www.arendal-kommune.no

Tidligere anslag viser at et statlig oppkjøps-raid ville kreve i størrelsesorden 240 milioner kroner for Aust-Agder og 375 millioner for Vest-Agder.

Dette betyr 615 millioner kroner for å sikre sørlandskysten for almennheten.

– Et slikt oppkjøp ville være løsningen både for vern av strandsonen og de stadige konfliktene, mener Sunde.

Den tidligere fylkesmannen trekker frem Grimstads skjærgård som et godt eksempel. Der har Selskapet for Grimstad Bys vel kjøpt opp eiendommer i skjærgården, og der har det ikke vært spørsmål om utbygging, og heller ikke konflikter, ifølge Sunde.

– Sett av penger

Peter Gitmark

Gitmark er for

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Utspillet fra Sunde blir støttet av Peter Githmark, Høyre Vest-Agder:

– Denne måten å gjøre det på er vesentlig annerledes og bedre enn å gjennomføre politikken ved hjelp av restriksjoner, sier Gitmark. – Sett av penger og kjøp opp interessante eiendommer til en anstendig pris, sier Gitmark til NRK Sørlandet.

Regjeringen for gjerrig

Freddy de Ruiter

de Ruiter er for kjøp

– Den rød-grønne regjeringa har vært for gjerrige i spørsmålet om å kjøpe opp strandlinje på Sørlandskysten. Det innrømmer stortingsrepresentant Freddy De Ruiter fra Arbeiderpartiet i Aust-Agder.

De Ruiter sier han nå vil presse på i egne parti-rekker.

– Har jo adgang likevel

Ingebjørg Godskesen

Ingebjørg Godskesen - ingen god ide å kjøpe strand-eiendommer

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fremskrittspartiets førstekandidat i Aust-Agder, Ingebjørg Godskesen har ikke sans for Sundes løsning:

– Jeg synes ikke forslaget er godt. Vi kan bruke pengene på viktigere ting, og folk flest har jo adgang til strandområdene likevel, selv om vi ikke kjøper dem, sier hun til NRK Sørlandet.