NRK Meny
Normal

Vil jobbe for Cocoon

Stortingsrepresentant Anne Margrete Larsen mener det er viktig å hjelpe enslige mindreårige asylsøkere.

Cocoon ressurssenter

Den private institusjonen Cocoon i Farsund er landets eneste spissede tilbud til mindreårige asylsøkere med traumatiske opplevelser.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Stortingsrepresentant Anne Margrete Larsen vil be den nye barne- og likestillingsministeren om å bruke unntaksbestemmelsene, slik at det kan bli snarlig drift på Cocoon ressurssenter i Farsund.

LES OGSÅ: CONCOON HÅPER PÅ OPPSTART

Institusjonen for enslige asylsøkerbarn med traumer står ubrukt, mens mottakssystemet i Norge har sprengt kapasitet.

Cocoon har ikke fått noen avtale med det offentlige om å ta imot barn og unge, men Larsen mener regler og prinsipper må settes til side, når det er snakk om å hjelpe barn og unge som har det vanskelig.

Må prioriteres

Anne Margrethe Larsen

Stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen (V) vil be ministeren om å gjøre et unntak for Cocoon, så institusjonen kan starte driften raskt.

Foto: Venstre

Barnevernet i Asker har varslet at situasjonen på Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere er kritisk. 130 asylbarn fra 15 til 18 år er stuet sammen på et mottakk som bare har plass til 70 ungdommer, og mottaket skal også være underbemannet. Larsen mener at så lenge forholdene er så dårlige for vanskeligstilte barn og unge, må noe gjøres raskt.

- Jeg har fulgt utviklingen av Concoon over tid, og når man hører om situasjonen for unge asylsøkere i Norge, som på Hvalstad, så er det ille at vi her sitter med ferdig tibud og får ikke satt igang. Dette er ikke i samsvar med det soria moria-erklæringen har uttalt, nemlig at mindreårige asylsøkere skal prioriteres, sier Larsen. 

Kan ikke omgå reglene

Statsekretær i barne og - likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie, mener Larsen taler mot bedre vitende når hun sier at Concoon bør få ta imot barn så raskt som mulig.

- Her snakker vi om en kommersiell virksomhet som har startet opp på sviktende grunnlag. For at en institusjon skal kunne starte opp må man ikke bare ha godkjenning, men også en avtale med det offentlige. Det har Concoon forsømt seg på, og det er dumt, men det kan ikke vi noe for, sier Øie.

- Det viktigste for meg er å hjelpe enkeltmennesker som er i en sårbar situasjon og da må regjeringen være villig til å finne løsninger med unntaksregler og lage dette til en spesialinstitusjon, sier Larsen.

- Men da ber du jo om at Concoon skal få en spesialbehadling. Vi har de institusjonsplassene vi har behov for i dag - og dersom vi trenger flere så er det spilleregler for hvordan vi skal gjøre det hvis vi ikke skal drive selv. Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere har vi tenkt å starte opp disse institusjnsplassene selv. Dersom vi skulle ha valgt en privat kommersiell aktør hadde vi måttet fulgt noen spilleregler som gjør at Concoon uansett ikke kunne startet opp i 2008. Det vet både Larsen og Concoon, sier Øie.

Håper det ikke blir et prinsipp

- Øie kan diskutere opp og ned og i mente på retningslinjer og prinsipper, men jeg håper at det ikke går prinsipp i denne saken. Jeg håper at de ser med velvilje på Concoon når saken havner på departementets bord til den nye barne- og likestillingsministeren.

- Jeg mener man kan gå inn på det som heter unntaksbestemmelser, fordi dette er en helt spesiell institusjon, sier Larsen.