Normal

Vil jakte ulovlig skuterkjøring fra helikopter

Statens naturoppsyn (SNO) vil ta helikopter i bruk når de intensiverer jakten på ulovlig snøskuter- og vannskuterkjøring.

Ulovlig snøskuterkjøring

Dette arkivbildet viser spor etter ulovlig kjøring med snøskuter i Vinje.

Foto: Statens Naturoppsyn

I fjor anmeldte Statens naturoppsyn 52 tilfeller av brudd på motorferdselloven. Men det totale antall lovbrudd er flere ganger så stort, og snøskutertrafikken øker.

Pål Prestrud, direktør Statens naturoppsyn

Pål Prestrud, direktør Statens naturoppsyn.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi ser det blant annet på at antall registrerte snøskutere. Det er fortsatt slik at det ikke er noe frislipp – det er ikke fri ferdsel i utmark.

Det sier direktør Pål Prestrud i SNO.

– Kjøring skal foregå etter helt klare regler som nå fastsettes av kommunene. Det er brudd på disse reglene vi vil føre oppsyn med.

Mer trafikk og flere lovbrudd

Politiet anmelder også mange saker. Miljødirektoratet kjøper tjenester fra andre instanser som utfører kontroller.

2015-tallene for lovbrudd med snøskuter er ennå ikke klare, men så tidlig som i mai var det registrert 120-130 tilfeller av ulovlig skuterkjøring.

Statens naturoppsyn regner med at snøskutertrafikken blir større, og forventer også at det blir mer ulovlig kjøring i utmark.

– Vi ser jo det allerede. De siste årene har det blir stadig mer ulovlig kjøring, sier Prestrud.

Storting og regjering har nå pålagt SNO å intensivere innsatsen mot ulovlig motorferdsel i utmark. Det gjelder særlig snøskuter, men også vannskuter og generell motorferdsel på barmark.

Skuterpoliti

Når SNO intensiverer jakten på ulovlig snøskuter- og vannskuterkjøring er det fleire som vil oppleve bøtelegging som dette.

Foto: Finsk politi

Mer bruk av helikopter

– Vi har fått ekstra midler for å styrke innsatsen i år. Det fikk vi også i fjor, men vi har fått mer i år fordi man ønsker et mer omfattende oppsyn med dette, sier Prestrud.

Jakten på lovbryterne skal skje både på bakken og fra lufta.

– Vi har midler til blant annet å bruke mer helikopter enn tidligere. Vi ønsker å samarbeide enda tettere med politiet, og ha politi med på kontrollene. De har større autoritet ute i marka enn vi har. Da så vi også at politiet ga høyere prioritet til disse kontrollene.

Uproblematisk for Valle

Steinar Kyrvestad (Ap)

Ordfører i Valle, Steinar Kyrvestad (Ap).

Foto: Espen Bierud / NRK

At det blir flere kontroller blant annet med helikopter er helt uproblematisk for ordfører Steinar Kyrvestad (Ap) i fjellkommunen Valle.

– I Valle er det ikke mye ulovlig kjøring. Når samfunnet ønsker å prioritere dette, da må det være greit.

Hvordan blir reaksjonene i lokalsamfunnet, tror du?

– Det blir neppe noen reaksjoner. At storsamfunnet vil bruke mer ressurser på dette, tror jeg det blir lite reaksjoner på, sier ordfører Steinar Kyrvestad.

Strengere straffer

Strafferammene for ulovlig kjøring kan bli skjerpet.

– Dessuten har Statens naturoppsyn nå anledning til å ilegge gebyr på stedet, sier direktør Pål Presterud.

Totalt anmeldte Statens naturoppsyn 235 lovbrudd i fjor, mot 200 året før. Flest anmeldelser var det for brudd på lakse- og innlandsfiskeloven (57), naturmangfoldloven (56), motorferdselloven (52) og viltloven (34).

Snøskuterbilder

Snøskuterspor sett fra helikopter. 'High marking' er å kjøre så høyt som mulig opp i fjellsider og skråninger med snøskuter.

Foto: Troms politidistrikt